Bezpieczny wyjazd

Przy drodze asfaltowej łączącej Anielin Swędowski z Osse zostały zamontowane lustra drogowe.

Pierwsze lustro zostało umieszczone przy wyjeździe z bram 1-6 Ogrodu na drogę asfaltową, a teren z obu stron wyjazdu został oczyszczony z krzaków.

Kolejne lustro znajduje się przy krzyżu na zakręcie w stronę bramy 7.

Zastosowane rozwiązanie ma zapewnić działkowcom łatwiejszy wyjazd, szczególnie w okresie letnim gdy wysokie uprawy ograniczają widoczność. Cała inwestycja była realizowana przy współpracy z Gminą Stryków.

Wyłączenie wody gospodarczej.

Dnia 24.10.2020 r. (sobota) w naszym ogrodzie o godzinie 12.00 zostanie wyłączona woda gospodarcza.

Prosi się wszystkich działkowców o spuszczenie wody i zabezpieczenie kranów, urządzeń gospodarczych przed zimą.

Pozdrawiamy Wszystkich Działkowców Zarząd ROD „OSA”

WALNE ZEBRANIE ROD ,,OSA”

Szanowni Działkowcy,

W związku z Uchwałą Nr 4/IV/2020 Krajowej Rady PZD z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie odbywania Walnych Zebrań Sprawozdawczych za rok 2019 w warunkach spowodowanych przez pandemię koronawirusa COVID-19, Zarząd ROD „Osa” w Osse odstępuje od przeprowadzenia Walnego Zebrania za rok 2019 w roku 2020.

Zarząd ROD ,,Osa”

Sprawozdanie z badania wody

W dniu 29.06.2020r do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi została przekazana próbka wody ze studni głębinowej znajdującej się na terenie ogrodu. Woda z badanego ujęcia to „woda gospodarcza”, która doprowadzona jest do każdej działki. Celem badania było sprawdzenie stanu zanieczyszczenia i określenia czy woda nadaje się do spożycia. Badanie zostało zakończone dnia 02.07.2020r.

Sprawozdanie z badania wody -NR PSSE-OL-LHK/11/258/2020 zostało opublikowane i jest dostępne do wglądu:

KONKURS DLA DZIECI z podchodami na terenie ogrodu ROD Osa

Temat: Ptaki występujące w naszym ogrodzie

Dnia 15.08.2020r. o godzinie 12.00 zapraszamy dzieci wraz z opiekunami (rodzice, dziadkowie) przed budynek Zarządu z przygotowanymi pracami w w/w tematyce. Technika wykonania prac dowolna (liczy się wyobraźnia wykonawcy).

Prace prosimy podpisać imieniem, wiek dziecka, numer działki oraz nazwa ptaka wykonanego przez dziecko.

Prace wezmą udział w konkursie.

W między czasie odbędą się podchody. Dzieci wraz z opiekunami wezmą udział w poszukiwaniu budek lęgowych dla ptaków umieszczonych na terenie naszego ogrodu.

Prosimy o zachowanie wymogów sanitarnych (maseczki).

Zapraszamy serdecznie Zarząd ROD ,,Osa”

UWAGA DZIAŁKOWCY

Prosi się wszystkich właścicieli działek o przycięcie gałęzi wystających na alejki wjazdowe na terenie ogrodu co najmniej do wysokości pojazdu straży pożarnej.
Ponadto prosimy o wyraźne oznaczenie numerem działki.
To dla naszego bezpieczeństwa!


Zarząd ROD Osa

Wymiana pod-liczników energii elektrycznej

Działkowcy, którzy w 2019 roku nie dokonali wymiany pod-licznika energii elektrycznej, proszeni są o dokonywanie wpłat w wysokości 60 zł w terminie do dnia 18.07.2020r.

Przelewem bankowym na konto ogrodu podając w tytule numer działki z dopiskiem „wymiana podlicznika” lub bezpośrednio w kasie ogrodu (czynne w każdą sobotę w godzinach 15:00 – 17:00)

Odbiór gabarytów

Odbiór gabarytów na terenie ogrodu od 05.06.2020 roku do 26.06.2020 roku.
Po tym terminie obowiązuje ZAKAZ WYRZUCANIA wszelkich GABARYTÓW.

Przypominamy o obowiązku przy pracach budowlanych posiadania na działce gruzownika oraz dokumentu odbioru odpadów budowlanych (papa, gruz, włóknina, blacha, cement, farba, itd.). Niedostosowanie się (wrzucanie do śmieci wspólnych) spowoduje brak odbioru kontenera, nałożenie dodatkowych kar lub podwojonych opłat na Ogród (a co za tym idzie utratę odbiorcy i jeszcze wyższe ceny śmieci).

Zarząd ROD „OSA”