UWAGA! Wyłączenie wody gospodarczej. 

Thursday, October 1, 2020 6:00:00 AM

Dnia 24.10.2020 r. (sobota) w naszym ogrodzie o godzinie 12.00 zostanie wyłączona woda gospodarcza.


Prosi się wszystkich działkowców o spuszczenie wody i zabezpieczenie kranów, urządzeń gospodarczych przed zimą.

 

Pozdrawiamy Wszystkich Działkowców Zarząd ROD "OSA"

 

WALNE ZEBRANIE ROD ,,OSA” 

Tuesday, August 4, 2020 4:29:00 PM
Szanowni Działkowcy,

W związku z Uchwałą Nr 4/IV/2020 Krajowej Rady PZD z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie odbywania Walnych Zebrań Sprawozdawczych za rok 2019 w warunkach spowodowanych przez pandemię koronawirusa COVID-19, Zarząd ROD „Osa” w Osse odstępuje od przeprowadzenia Walnego Zebrania za rok 2019 w roku 2020.

Zarząd ROD ,,Osa”

Zebranie za lata 2019 i 2020 przeprowadzone zostanie w 2021 roku.

KONKURS DLA DZIECI z podchodami na terenie ogrodu ROD Osa 

Tuesday, August 4, 2020 4:22:00 PM

Temat: Ptaki występujące w naszym ogrodzie

Dnia 15.08.2020r. o godzinie 12.00 zapraszamy dzieci wraz z opiekunami (rodzice, dziadkowie) przed budynek Zarządu z przygotowanymi pracami w w/w tematyce. Technika wykonania prac dowolna (liczy się wyobraźnia wykonawcy).

Prace prosimy podpisać imieniem, wiek dziecka, numer działki oraz nazwa ptaka wykonanego przez dziecko.

Prace wezmą udział w konkursie.

W między czasie odbędą się podchody. Dzieci wraz z opiekunami wezmą udział w poszukiwaniu budek lęgowych dla ptaków umieszczonych na terenie naszego ogrodu.

Prosimy o zachowanie wymogów sanitarnych (maseczki).

Zapraszamy serdecznie Zarząd ROD ,,Osa”

Uwaga 

Tuesday, August 4, 2020 4:19:00 PM

Zarząd ROD ,,Osa” z przykrością informuje, iż z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne Koronawirusa COVID-19 (wzrost liczby zachorowań w województwie łódzkim) w 2020 roku "Festyn Działkowca" się nie odbędzie.

Zapraszamy za rok.

Zarząd ROD ,,Osa”

Sprawozdanie z badania wody 

Wednesday, July 8, 2020 7:52:00 AM

W dniu 29.06.2020r do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi została przekazana próbka wody ze studni głębinowej znajdującej się na terenie ogrodu. Woda z badanego ujęcia to "woda gospodarcza", która doprowadzona jest do każdej działki. Celem badania było sprawdzenie stanu zanieczyszczenia i określenia czy woda nadaje się do spożycia. Badanie zostało zakończone dnia 02.07.2020r.

Sprawozdanie z badania wody -NR PSSE-OL-LHK/11/258/2020 zostało opublikowane i jest dostępne do wglądu:

>> KLIKNIJ ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ SPRAWOZDANIA<<

UWAGA DZIAŁKOWCY 

Saturday, July 4, 2020 4:48:00 PM
Prosi się wszystkich właścicieli działek o przycięcie gałęzi wystających na alejki wjazdowe na terenie ogrodu co najmniej do wysokosci pojazdu straży pożarnej.
Ponadto prosimy o wyraźne oznaczenie numerem działki.
To dla naszego bezpieczeństwa!
Zarzad ROD Osa

Wymiana pod-liczników energii elektrycznej 

Thursday, July 2, 2020 5:01:00 PM

Działkowcy, którzy w 2019 roku nie dokonali wymiany pod-licznika energii elektrycznej, proszeni są o dokonywanie wpłat w wysokości 60 zł w terminie do dnia 18.07.2020r.

Przelewem bankowym na konto ogrodu podając w tytule numer działki z dopiskiem "wymiana podlicznika" 

lub bezpośrenio w kasie ogrodu  (czynne w każdą sobotę w godzinach 15:00 - 17:00)

Odbiór gabarytów 

Monday, June 1, 2020 9:49:00 PM

Odbiór gabarytów na terenie ogrodu od 05.06.2020 roku do 26.06.2020 roku.

Po tym termienie obowiązuje ZAKAZ WYRZUCANIA wszelkich GABARYTÓW.

Przypominamy o obowiązku przy pracach budowlanych posiadania na działce gruzownika oraz dokumentu odbioru odpadów budowlanych (papa, gruz, włóknina, blacha, cement, farba, itd.). Niedostosowanie się (wrzucanie do śmieci wspólnych) spowoduje brak odbioru kontenera, nałożenie dodatkowych kar lub podwojonych opłat na Ogród (a co za tym idzie utratę odbiorcy i jeszcze wyższe ceny śmieci).

Zarząd ROD „OSA” 

Apel do Nas Wszystkich. 

Monday, June 1, 2020 9:35:00 PM

Zarząd ROD Osa otrzymał zdjęcia od ZGKiM w Strykowie, które stanowią dokumentację w jaki sposób działkowcy Naszego Ogrodu "sortują" odpady. Tak, to niechlubna zawartość Naszych kontenerów.

Za tak "segregowane" śmieci będziemy ponosić kary i podwójne opłaty lub doprowadzimy do sytuacji, że nikt od nas nie będzie ich odbierał.

Stawki roczne wbrew pozorom nie są wysokie w stosunku do ilości i rodzaju odpadów produkowanych przez ROD Osa.

Zarząd ROD „OSA” 

Informacja 

Tuesday, May 5, 2020 7:41:00 PM
Mając na uwadze wysokie opłaty związane z zużyciem wody gospodarczej przez działkowców ROD ,,OSA”.
Wpłacanie zaniżonej stawki opłaty wodnej za lata  2018 i 2019 .
Wydanie decyzji w 2019 roku za wskazane lata przez ,,Wody Polskie”.
Pokrycie różnicy stawki opłaty  w kwocie ok. 19 000.00 zł.  z kwoty opłat ogrodowych  zebranych w 2019 roku .
Zarząd w trosce o nas wszystkich ustanowił uchwałą NR 16 I17 z dnia 25.04.2020r. Regulaminy dotyczące Korzystania i użytkowania wody gospodarczej na terenie ROD ,,OSA”. 
 
 
Strona 1 z 3 1 2 3 > >>
Przypominamy działkowcom ROD „Osa” o postanowieniach Regulaminu Korzystania z energii elektrycznej, uchwalonych przez Walne Zebranie w 2016 roku:
Część II, pkt.7
„Opóźnienie ponad 1 miesiąc opłat z tytułu zużycia energii elektrycznej (ponad okresy rozliczeniowe określone w rozdziale II pkt 6 lub opłaty energetycznej w terminie określonym w rozdziale III pkt 3) stanowi podstawę do naliczania ustawowych odsetek z tytułu zaległości oraz zablokowania dostaw energii elektrycznej do działki”
Część I, pkt 6
„Ustala się opłatę w kwocie 100 zł za każdorazowe ponowne podłączenie działki do sieci elektrycznej ogólnoogrodowej.”

J.Łuczyński

Drodzy działkowcy. Od początku roku 2016 została wydzielona strona przeznaczona do zamieszczania ogłoszeń sprzedam, kupię, zamienię. Zamieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej Rodzinnego Ogrodu Działkowego jest bezpłatne.

Jak to zrobić? Należy przesłać treść ogłoszenia z numerem działki  i numerem kontaktowym na adres admin@rodosa.pl.

Temat altany działkowej i tego, jakie powinna spełniać wymagania jest bardzo często
poruszany na łamach wszystkich mediów związkowych. Niemniej jednak u wielu osób, a
zwłaszcza nowych działkowców, ciągle wzbudza zainteresowanie i dostarcza wielu
wątpliwości, dlatego po raz kolejny kompleksowo wyjaśniamy wszystkie kwestie dotyczące
altany na działce w ROD.

Przed rozpoczęciem budowy altany na działce w ROD trzeba zapoznać się z przepisami
prawa powszechnie obowiązującego, jak i wewnętrznego PZD, które kompleksowo regulują
to zagadnienie. Kwestie dotyczące budowy altany działkowej uregulowane są przed
wszystkim w:

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40) w art. 29.

- ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. 2014 r. poz. 40) w art. 13.

- ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 528) w art. 3.

- regulaminie ROD z dnia 1 października 2015 r. w § 44.

cały artykuł w postaci pliku .docx (pobierz)

Fragment Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Art.13.

 1. Na terenie działki nie może znajdować się:
  1. altana działkowa niespełniająca wymagań określonych w art.2 pkt 9a;
  2. obiekt gospodarczy o powierzchni zabudowy przekraczającej 35m2 oraz o wysokości przekraczającej 5m przy dachach stromych i 4m przy dachach płaskich.
 2. W przypadku powzięcia informacji, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę działkową lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa, stowarzyszenie ogrodowe zgłasza naruszenie do właściwego organu administracji publicznej.
 3. Naruszenie stwierdzone przez właściwy organ administracji publicznej stanowi podstawę do rozwiązania umowy w trybie określonym wart. 36 ust. 3.

 

Apelujemy o zaprzestanie wyrzucania oraz pozostawiania śmieci wokół kontenera oraz przy bramach wjazdowych do ogrodu!

Wywóz przedmiotów o DUŻYCH GABARYTACH umożliwia Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie.

W celu ustalenia czynności wywozowych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 42 719 81 98

Zabrania się wrzucania do kontenera na śmieci:

- Różnych mebli, dywanów i chodników

- Złomu, gruzu, itp.

- Wszelkiego sprzętu AGD.

- Opon i innych części samochodowych.

- Pojemników o dużych gabarytach i beczek.

- Chwastów, ściętej trawy i gałęzi.

Zgodnie z uchwałą nr XL VI/370/2010 Rady Miejskiej w Strykowie kategorycznie zabrania się wynoszenia wyżej wymienionych rzeczy pomiędzy wyznaczonymi terminami oraz po terminie ostatniego wystawienia kontenera.
Przypominamy, że zamawiane kontenery to dodatkowy koszt dla działkowców !

 

Na terenie naszego ogrodu od pewnego czasu pojawiły się znaki - "Zakaz wyrzucania gałęzi i konarów, ściątych drzew pod groźbą kary".

W związku z obowiązującym zakazem gromadzenia przy bramach wyciętych gałęzi i konarów drzew w sprawie ich wywożenia ze swojej działki należy skontaktować się telefonicznie z

Panem Mariuszem Świderskim pod numerem telefonu 0 697 - 472 - 916

UWAGA DZIAŁKOWCY

ZARZĄD ROD ,,OSA” PRZYPOMINA O BEZWZGLĘDNYM  ZAKAZIE WYNOSZENIA I SKŁADOWANIA GAŁĘZI I KONARÓW DRZEW ORAZ KRZEWÓW PRZY BRAMACH

 

Informacja

W celu utworzenia konta na stronie  zapraszamy do zapoznania się z instrukcją:

Nasz adres

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
Rodzinny Ogród Działkowy „OSA”

w Osse k/Strykowa
93-001 U P Łódź 7
skrytka pocztowa 121

NIP: 
733-12-61-850
KONTO BGŻ: 
59 2030 0045 1110 0000 0020 4780
REGON: 
007015915

Kontaktowy numer telefonu
Rodzinnego Ogrodu Działkowego "OSA"

602 220 822

Nowy adres email

rodosawosse@gmail.com

Ważne numery

POLICJA 997
Stryków 42 719-84-40
Zgierz 42 714-22-00
STRAŻ
POŻARNA
998
Stryków 42 719-82-95
Zgierz 42 719-90-75
POGOTOWIE
RATUNKOWE
999
Zgierz 42 716-28-57

Pogoda

Sprzedam, Kupię, Zamienię

Statystyki

 • Online Online
  • Goście Goście 4
  • Członkowie Członkowie 0
  • Suma Suma 4