Skład Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego OSA w latach 2006 - 2009
Zdjęcie Nazwisko i imię Stanowisko Numer działki Adres kontaktowy

  Ireneusz Prażuch Prezes Zarządu 207 -

  Władysław Kubiak V-ce Prezes Zarządu 173 -

  Halina Jastrzębska Sekretarz 69 -

  Jolanta Puchalska Skarbnik 233 -

  Andrzej Klimkiewicz

Członek Zarządu

Przewodniczący Komisji Ładu i Porządku

28 -

  Nowak Urszula

Członek Zarządu

123 -

  Roman Drozdowski

Gospodarz I 

zamiana, zbycie i nabycie działek

231 -

  Ryszard Gozdek Gospodarz II 170 -

  Wiesława Kawka Gospodarz III 264 -
 
Księgowość
Zdjęcie Nazwisko i imię Stanowisko Numer działki Adres kontaktowy

  Danuta Kania Księgowa - członek Zarządu 329 -

 

Na podstawie sprawozdania Zarządu ROD OSA z działalności w 2006 roku

Mimo wielu nieustających prób nie udało się dokoptować do składu Zarządu 11. osoby jako członka.

Zarząd pracował w składzie 10. osobowym.

Na podstawie sprawozdania Zarządu ROD OSA z działalności w 2008 roku

W 2008 pełniącym obowiązki Prezesa po rezygnacji Pana Ireneusza Prażucha pełnił Z-ca Prezes Zarządu Pan Władysław Kubiak (zmarł w grudniu 2008).

Zarząd ROD OSA pracował w składzie 8. osobowym, w związku z ciągłą nieobecnością na zebraniach jednego z członków.

Skład Zarządu w roku 2008 (9 osób)
  • Prezes Zarządu - Władysław Kubiak
  • Księgowa - Danuta Kania
  • Sekretarz - Halina Jastrzębska
  • Skarbnik - Jolanta Puchalska
  • Gospodarz I - Ryszard Gozdek
  • Gospodarz II - Roman Drozdowski
  • Gospodarz III - Wiesława Kawka
  • Członek Zarządu - Urszula Nowak
  • Członek Zarządu - Andrzej Klimkiewicz