Skład Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego OSA w latach 1989 - 1992
Zdjęcie Nazwisko i imię Stanowisko Numer działki Adres kontaktowy

  Jerzy Lewandowicz

Prezes Zarządu

332  

  Lucjan Krala Z-ca Prezesa Zarządu 49  

  Witold Pędzikowski Z-ca Prezesa Zarządu 220A  

  Krystyna Lubocha Sekretarz Zarządu
Przewodnicząca Komisji Socjalnej
124  

  Wiesława Frątczak Sekretarz Zarządu 200  

  Roman Drozdowski Gospodarz 231  

  Mieczysław Gryzio I-wszy Z-ca Gospodarza rejon R-1 303  

  Janusz Mrozowski Z-ca Gospodarza rejon R-2    

  Andrzej Moliński Z-ca Gospodarza rejon R-3    

  Jan Kierbłowski Z-ca Gospodarza rejon R-4 257  

  Czesław Piotrowski Z-ca Gospodarza rejon R-5    

  Nina Matysiak Z-ca Gospodarza rejon R-6 77  

  Tadeusz Pawlak Z-ca Gospodarza rejon R-7 114  

  Wiesław Markowicz Członek Zarządu    

  Maria Guminiak Członek Zarządu 258