Skład Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego OSA w latach 1992 - 1996
Zdjęcie Nazwisko i imię Stanowisko Numer działki Adres kontaktowy

  Jerzy Lewandowicz

Prezes Zarządu

332  

  Lucjan Krala Z-ca Prezesa Zarządu 49  

  Roman Drozdowski Gospodarz 231  

  Mieczysław Gryzio Z-ca Gospodarza 303  

  Danuta Kania Skarbnik 330  

  Krystyna Lubocha Sekretarz Zarządu
Księgowa
124  

  Mieczysław Bednarek Z-ca Gospodarza 46  

  Tadeusz Pawlak członek Zarządu 114  

  Andrzej Romaniuk Przewodniczący Komisji d/s Zagospodarowania i zam. działek 45  

  Zygmunt Mierzejewski Komisja d/s zagospodarowania działek i prac społecznych 43  

  Jan Kierbłowski Protokolant 257  

  Stanisław Wojtunik Radca prawny 174