Skład Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego OSA w latach 1999 - 2001
Zdjęcie Nazwisko i imię Stanowisko Numer działki Adres kontaktowy

  Władysław Kubiak

Prezes Zarządu

173  

  Ireneusz Prażuch Z-ca Prezesa Zarządu 207  

  Teresa Jagodzińska Sekretarz 28  

  Irena Kubiak Skarbnik kasjer 125  

  Bogdan Later Członek Zarządu 146  

  Stanisław Wojtunik Członek Zarządu 174  

  Roman Drozdowski Członek Zarządu 231  

  Wiesława Kawka Członek Zarządu 264  

  Piotr Chyliński Członek Zarządu 140  

  Jan Kierbłowski Członek Zarządu 257