Skład Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego OSA w latach 2003 - 2006
Zdjęcie Nazwisko i imię Stanowisko Numer działki Adres kontaktowy

  Ireneusz Prażuch Prezes 207 -

  Halina Jastrzębska Sekretarz 69 -

  Jolanta Puchalska Skarbnik 233 -

  Teresa Jagodzińska

Członek Zarządu

Przewodnicząca Komisji Porządkowej

28 -

  Sabina Laskowska

Członek Zarządu

147 -

  Władysław Kubiak Członek Zarządu 173 -

  Andrzej Klimkiewicz Członek Zarządu 51 -

  Roman Drozdowski

Gospodarz I 

zamiana, zbycie i nabycie działek

231 -

  Ryszard Gozdek Gospodarz II 170 -

  Wiesława Kawka Gospodarz III 264 -
 
Księgowość
Zdjęcie Nazwisko i imię Stanowisko Numer działki Adres kontaktowy

  Danuta Kania Księgowa 329 -