Godziny pracy 

Saturday, April 25, 2020 9:28:00 PM
Kasa ogrodu czynna od 9 maja do 17 października 2020r. w godzinach 15-17 (soboty)
Godziny pracy Zarządu 15-17 (soboty)
 
Działkowcy proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19

Ponowne przełożenie terminu Zebrania Sprawozdawczego za rok 2019 

Wednesday, April 15, 2020 4:23:00 PM

WODA W 2020 ROKU. 

Tuesday, April 14, 2020 7:04:00 PM

Komunikat w sprawie wody 

Saturday, April 11, 2020 4:42:00 PM

W ostatnich dniach do Krajowego Zarządu PZD docierają liczne wystąpienia i skargi od działkowców, którzy zwracają się do Krajowego Zarządu PZD o interwencję w sprawie włączenia, bądź też braku włączenia wody po zimie na terenach ROD.

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia br. analizował ten temat i uważa, iż woda na terenach ROD winna być dostępna. Dlatego też, Krajowy Zarząd PZD zaleca uruchomienie ujęć wodnych na terenach ROD. Jednocześnie, pragniemy podkreślić, iż decyzje w tej sprawie należą do wyłącznej kompetencji każdego zarządu ROD, który zna wszelkie uzależnienia techniczne występujące na terenie ogrodu działkowego.

Mając powyższe na uwadze, Krajowy Zarząd PZD stoi na stanowisku, iż w miarę możliwości technicznych, woda na terenach ROD winna być dostępna na działkach.

Krajowy Zarząd PZD widzi i docenia wysiłek i pracę Prezesów oraz członków Zarządów ROD w tym trudnym czasie w służbie działkowcom i za to serdecznie dziękuje.

KRAJOWY ZARZĄD

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

>> KLIKNIJ ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ KOMUNIKATU<<

Komunikat w sprawie wody 

Thursday, April 9, 2020 6:56:00 PM

Okręgowy Zarządu Łódzkiego PZD w dniu 1 kwietnia 2020 roku opublikował komunikat w sprawie terminu włączenia wody w ROD. 

>> KLIKNIJ ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ KOMUNIKATU<<

W związku z podjętą Uchwałą nr 71/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 27 marca 2020 roku, zostały zaostrzone ograniczenia również w strukturach Polskiego Związku Działkowców oraz funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych. Z komunikatu wynika, że termin włączenia wody w ROD pozostaje w gestii Zarządów ROD i zostanie on ustalony niezwłocznie po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego.

 

Szanowni Działkowcy ROD ,,OSA”. 

Thursday, April 9, 2020 6:50:00 PM
Nauki płynące z przeszłości dowodzą, że korzyści z posiadania działki
najbardziej doceniano w najcięższych czasach. Miejmy nadzieję, że ta cecha
działek nie będzie miała okazji uwidocznić się po raz kolejny teraz. Jednak
musimy być zapobiegliwi i pamiętać, że aby korzystać z dobrodziejstw działki,
najpierw trzeba o nią zadbać. Dotyczy to zarówno każdej działki z osobna, jak i
ogrodu, jako całości.
 
Dlatego liczymy, że tak jak dotychczas nasza społeczność działkowa
wspólnie dbała o sprawy naszego ogrodu, tak i w tym trudnym okresie,
solidarnie i zgodnie będziemy wypełniać nasze obowiązki, w stosunku do
naszych działek, a co za tym idzie, dla naszych rodzin. Pamiętajmy, że ogród
musi funkcjonować; ponosić wszelkie koszty związane z jego przetrwaniem a co
za tym idzie płynnością finansową.
 
Wpłacajmy zaliczkowo opłaty za działkę zgodnie z 2019r.
 
Wyrażając nadzieję, że już wkrótce sytuacja się odmieni i znowu będziemy
mieli okazję do sąsiedzkich spotkań na działkach i wspólnego decydowania o
sprawach Naszego Ogrodu na nadchodzącym Walnym Zebraniu.
Dziękujemy i załączamy życzenia ,, odporności’’.
 
Zarząd ROD,,OSA”.

Wielkanoc w 2020 roku. 

Monday, April 6, 2020 7:27:00 PM

Apel i Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie przebywania i postępowania podczas epidemii (COVIT- 19) na terenie ROD 

Monday, April 6, 2020 7:11:00 PM

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w dniu 1 kwietnia 2020 roku opublikował apel w sprawie przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z działek w ROD podczas epidemii. 

>> KLIKNIJ ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ APELU<<

W dniu 3 kwietnia 2020 roku został opublikowany komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD.

>> KLIKNIJ ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ KOMUNIKATU <<

Dbajmy o siebie i o innych 

Saturday, April 4, 2020 6:28:00 PM
Strona 2 z 3 << < 1 2 3 > >>

Informacja

W celu utworzenia konta na stronie  zapraszamy do zapoznania się z instrukcją:

Nasz adres

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
Rodzinny Ogród Działkowy „OSA”

w Osse k/Strykowa
93-001 U P Łódź 7
skrytka pocztowa 121

NIP: 
733-12-61-850
KONTO BGŻ: 
59 2030 0045 1110 0000 0020 4780
REGON: 
007015915

Kontaktowy numer telefonu
Rodzinnego Ogrodu Działkowego "OSA"

602 220 822

Nowy adres email

rodosawosse@gmail.com

Ważne numery

POLICJA 997
Stryków 42 719-84-40
Zgierz 42 714-22-00
STRAŻ
POŻARNA
998
Stryków 42 719-82-95
Zgierz 42 719-90-75
POGOTOWIE
RATUNKOWE
999
Zgierz 42 716-28-57

Pogoda

Sprzedam, Kupię, Zamienię

Statystyki

  • Online Online
    • Goście Goście 5
    • Członkowie Członkowie 0
    • Suma Suma 5