Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze 

Tuesday, March 5, 2019 8:00:00 PM
W dniu 06 kwietnia 2019 roku w Domu Kultury „Lutnia” w Łodzi przy ul. Łanowej 14. odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
Pierwszy termin rozpoczęcia obrad zaplanowany jest na godzinę 10.00, drugi termin na godzinę 10.30.
 
Zgodnie z &62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych w tym terminie. Zgodnie z &56 ust.2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo przez pełnomocnika.
 
Prosimy o zapoznanie się z materiałami dotyczącymi zebrania. Dokumenty w postaci plików PDF:
Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który należy pokazać przy podpisywaniu listy obecności.
Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 23 i 30 marca 2019 roku w godzinach 15.00-17.00 w budynku administracyjnym ROD „Osa” w Osse dz. 126.
 
Zapraszamy   

Prace remontowe 

Friday, February 1, 2019 7:17:00 PM
Działkowcy dokonujący prac remontowych na terenie ogrodu powinni posiadać własne kontenery.
Wielkość w zależności od rodzaju wykonywanego remontu (przebudowy).

RODO 

Tuesday, January 1, 2019 6:01:00 AM
Zgodnie z artykułem 13 RODO oraz na podstawie Uchwały NR 149/2018 ,150/2018, 151/2018 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w PZD, 150/2018 w sprawie ,, Zasad ogólnych przetwarzania danych osobowych w jednostkach organizacyjnych PZD’’, 151/2018 w sprawie wprowadzania ,,Instrukcji zarzadzania systemami informatycznymi służącymi w przetwarzaniu danych osobowych w jednostkach PZD”  Zarząd ROD ,,OSA’’ prosi działkowców o podpisanie Zawiadomienia o dysponowaniu danymi osobowymi  co jest niezbędne dla zarządu ROD ,,OSA’’ jak i jednostek administracyjnych PZD do prowadzenia dokumentacji osobowej działkowców.
Zawiadomienie w formie .pdf do pobrania
Prosimy o przychodzenie do Budynku Zarządu w soboty  godz. 15.00 –17.00
Zarząd ROD ,,OSA’’
Strona 2 z 2 << < 1 2

Informacja

W celu utworzenia konta na stronie rodosa.pl zapraszamy do zapoznania się z instrukcją

Rejestracja krok po kroku
Dostęp do opłat
Zawiadomienie w sprawie RODO

Nasz adres

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
Rodzinny Ogród Działkowy „OSA”

w Osse k/Strykowa
93-001 U P Łódź 7
skrytka pocztowa 121

NIP: 
733-12-61-850
KONTO BGŻ: 
59 2030 0045 1110 0000 0020 4780
REGON: 
007015915

Kontaktowy numer telefonu
Rodzinnego Ogrodu Działkowego "OSA"

602 220 822

Nowy adres email

rodosawosse@gmail.com

Sprzedam, Kupię, Zamienię

Informacje

POLICJA 997
Stryków 42 719-84-40
Zgierz 42 714-22-00
STRAŻ
POŻARNA
998
Stryków 42 719-82-95
Zgierz 42 719-90-75
POGOTOWIE
RATUNKOWE
999
Zgierz 42 716-28-57

 

Statystyki

  • Online Online
    • Goście Goście 4
    • Członkowie Członkowie 0
    • Suma Suma 4