Wiosna tuż, tuż ... 

Friday, March 20, 2020 2:15:00 PM

Idzie wiosna 

Sunday, March 1, 2020 6:00:00 AM

Idzie wiosna, a wraz z nią zaczyna budzić się do życia przyroda. Aby jej pomóc zawieszono na terenie ogrodu 8 budek lęgowych.

 

Ogłoszenie 

Sunday, March 1, 2020 6:00:00 AM

Zarząd Rod "OSA" przyjmuje zapisy do wymiany podlicznika energii elektrycznej. Koszt wymiany to ok. 60 zł. Prosimy o zgłaszanie się do budynku administracyjnego nr.: 126.

Osoby wymieniające podlicznik energii elektrycznej, proszone są o zgłaszanie się do Zarządu celem odbioru protokołu zdawczo-odbiorczego i starego podlicznika.

ŚMIECI 

Friday, January 10, 2020 6:00:00 AM

UWAGA DZIAŁKOWCY - ZMIANY OD 01.01.2020 r.

Dnia 06.09.2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W skutek ww przepisów gmina Stryków od 01.01.2020 r. nie wdrożyła ROD „Osa” do swojego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wobec stanowiska gminy dotyczącego odbioru odpadów komunalnych z terenu niezamieszkałego jakim jest ROD „Osa” Zarząd zobowiązany został do podpisania umowy indywidualnej na odbiór odpadów w 2020 r.
Zmiany zostały sporządzone na podstawie nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD – Krajowego Zarządu PZD z dnia 04.12. 2019 r.
Zarząd prosi o nie wyrzucanie oraz weryfikacje odpadów budowlanych i gabarytów oraz o segregację odpadów ( od czasu pojawienia się dodatkowych pojemników). Za odpady mieszane ( okna, gabaryty, blachy, drzewo itd.) grożą kary w wysokości dwukrotności ustalonej opłaty. Ww odpady działkowiec zobowiązany jest usunąć na własny koszt.
 
Szczegóły Zarząd przedstawi na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym za 2019 r.

WODA GRUNTOWA - GOSPODARCZA 

Friday, January 10, 2020 6:00:00 AM

UWAGA DZIAŁKOWCY - ZMIANY OD 01.01.2020 r.

W dniu 20.07.2017 r. została uchwalona Ustawa Prawo Wodne, która zlikwidowała przysługujące ROD zwolnienie od opłat za pobór wód. Wobec powyższego ogród został obciążony opłatami zgodnymi z wykazem kwartalnym ilości zużycia wód gruntowych. W 2019 r. Wody Polskie nałożyły klasyfikację i wydały decyzję za 2018 i 2019 r. (opłatę stałą i opłatę zmienną).
Mając powyższe na uwadze Zarząd ROD „Osa” prosi o rozsądne użytkowanie wody w tym sezonie i zwracanie uwagi na sąsiadów którzy pozostawili wodę odkręconą na długi czas.
Za to wszyscy płacimy!!! zgodnie ze stanem liczników Studni nr 1 i Studni nr 2.
 
Szczegóły Zarząd przedstawi na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym za 2019 r.

Podlewanie działek w okresie letnim 

Saturday, June 15, 2019 6:00:00 PM
Przypominamy wszystkim działkowcom o zakazie podlewania w dni upalne i okresie letnim w godzinach 12.00 – 17.00

Komunikat 

Monday, March 25, 2019 5:47:00 PM

GABARYTY

Stryków, ul. Batorego 25
tel. 42 719-81-98
 
 

Prace remontowe 

Friday, February 1, 2019 7:17:00 PM
Działkowcy dokonujący prac remontowych na terenie ogrodu powinni posiadać własne kontenery - potwierdzenie odbioru odpadów.
Wielkość w zależności od rodzaju wykonywanego remontu (przebudowy).

RODO 

Tuesday, January 1, 2019 6:01:00 AM
Zgodnie z artykułem 13 RODO oraz na podstawie Uchwały NR 149/2018 ,150/2018, 151/2018 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w PZD, 150/2018 w sprawie ,, Zasad ogólnych przetwarzania danych osobowych w jednostkach organizacyjnych PZD’’, 151/2018 w sprawie wprowadzania ,,Instrukcji zarzadzania systemami informatycznymi służącymi w przetwarzaniu danych osobowych w jednostkach PZD”  Zarząd ROD ,,OSA’’ prosi działkowców o podpisanie Zawiadomienia o dysponowaniu danymi osobowymi  co jest niezbędne dla zarządu ROD ,,OSA’’ jak i jednostek administracyjnych PZD do prowadzenia dokumentacji osobowej działkowców.
Zawiadomienie w formie .pdf do pobrania
Prosimy o przychodzenie do Budynku Zarządu w soboty  godz. 15.00 –17.00
Zarząd ROD ,,OSA’’
Strona 3 z 3 << < 1 2 3

Informacja

W celu utworzenia konta na stronie  zapraszamy do zapoznania się z instrukcją:

Nasz adres

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
Rodzinny Ogród Działkowy „OSA”

w Osse k/Strykowa
93-001 U P Łódź 7
skrytka pocztowa 121

NIP: 
733-12-61-850
KONTO BGŻ: 
59 2030 0045 1110 0000 0020 4780
REGON: 
007015915

Kontaktowy numer telefonu
Rodzinnego Ogrodu Działkowego "OSA"

602 220 822

Nowy adres email

rodosawosse@gmail.com

Ważne numery

POLICJA 997
Stryków 42 719-84-40
Zgierz 42 714-22-00
STRAŻ
POŻARNA
998
Stryków 42 719-82-95
Zgierz 42 719-90-75
POGOTOWIE
RATUNKOWE
999
Zgierz 42 716-28-57

Pogoda

Sprzedam, Kupię, Zamienię

Statystyki

  • Online Online
    • Goście Goście 5
    • Członkowie Członkowie 0
    • Suma Suma 5