Podlewanie działek w okresie letnim 

Friday, May 17, 2019 7:20:00 PM
Przypominamy wszystkim działkowcom o zakazie podlewania w okresie letnim
w godzinach 12.00 – 16.00

Kącik humorystyczny 

Thursday, May 16, 2019 9:32:00 PM

Komunikat 

Monday, March 25, 2019 5:47:00 PM

GABARYTY - ODBIÓR BEZPŁATNY

Stryków, ul. Batorego 25
tel. 42 719-81-98
 
 

Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze 

Tuesday, March 5, 2019 8:00:00 PM
W dniu 06 kwietnia 2019 roku w Domu Kultury „Lutnia” w Łodzi przy ul. Łanowej 14. odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
Pierwszy termin rozpoczęcia obrad zaplanowany jest na godzinę 10.00, drugi termin na godzinę 10.30.
 
Zgodnie z &62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych w tym terminie. Zgodnie z &56 ust.2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo przez pełnomocnika.
 
Prosimy o zapoznanie się z materiałami dotyczącymi zebrania. Dokumenty w postaci plików PDF:
Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który należy pokazać przy podpisywaniu listy obecności.
Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 23 i 30 marca 2019 roku w godzinach 15.00-17.00 w budynku administracyjnym ROD „Osa” w Osse dz. 126.
 
Zapraszamy   

Prace remontowe 

Friday, February 1, 2019 7:17:00 PM
Działkowcy dokonujący prac remontowych na terenie ogrodu powinni posiadać własne kontenery.
Wielkość w zależności od rodzaju wykonywanego remontu (przebudowy).

RODO 

Tuesday, January 1, 2019 6:01:00 AM
Zgodnie z artykułem 13 RODO oraz na podstawie Uchwały NR 149/2018 ,150/2018, 151/2018 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w PZD, 150/2018 w sprawie ,, Zasad ogólnych przetwarzania danych osobowych w jednostkach organizacyjnych PZD’’, 151/2018 w sprawie wprowadzania ,,Instrukcji zarzadzania systemami informatycznymi służącymi w przetwarzaniu danych osobowych w jednostkach PZD”  Zarząd ROD ,,OSA’’ prosi działkowców o podpisanie Zawiadomienia o dysponowaniu danymi osobowymi  co jest niezbędne dla zarządu ROD ,,OSA’’ jak i jednostek administracyjnych PZD do prowadzenia dokumentacji osobowej działkowców.
Zawiadomienie w formie .pdf do pobrania
Prosimy o przychodzenie do Budynku Zarządu w soboty  godz. 15.00 –17.00
Zarząd ROD ,,OSA’’
Kliknij obraz - pełny ekran i pobieranie.
Działka 48 - Magnolia 'Susan'

Magnolia 'Susan' Krzew od początku staram się kształtować na formę drzewka. Powodem jest dość ograniczone miejsce na jego rozrost. Magnolia tej odmiany zaszczyca mnie kwitnieniem dwa razy do roku. Kwiaty niesamowicie pięknie pachną i utrzymują się bardzo długo na krzewie.Jest to odmiana mrozoodporna, zatem godna polecenia w naszym klimacie.W dniu 10.07.2018r zostały pobrane i przekazane do badania próbki wody ze studni dużej dostarczającej wodę gospodarczą do poszczególnych działek.
Celem badania było sprawdzenie stanu zanieczyszczenia i określenia czy woda nadaje się do spożycia.
Wyniki badania z dnia 13.07.2018r przedstawione są poniżej:

UWAGA!

Na terenie ogrodu grasuje złodziej.
Szczupły wysoki mężczyzna chodzi po terenie ogrodu i obserwuje działki.
W dniu 25.05.2018 dokonano kradzieży.
Prosimy o szczególną ostrożność i reagowanie na podejrzane zachowanie nieznanych osób.

 

Przypominamy działkowcom ROD „Osa” o postanowieniach Regulaminu Korzystania z energii elektrycznej, uchwalonych przez Walne Zebranie w 2016 roku:
Część II, pkt.7
„Opóźnienie ponad 1 miesiąc opłat z tytułu zużycia energii elektrycznej (ponad okresy rozliczeniowe określone w rozdziale II pkt 6 lub opłaty energetycznej w terminie określonym w rozdziale III pkt 3) stanowi podstawę do naliczania ustawowych odsetek z tytułu zaległości oraz zablokowania dostaw energii elektrycznej do działki”
Część I, pkt 6
„Ustala się opłatę w kwocie 100 zł za każdorazowe ponowne podłączenie działki do sieci elektrycznej ogólnoogrodowej.”

J.Łuczyński

Drodzy działkowcy. Od początku roku 2016 została wydzielona strona przeznaczona do zamieszczania ogłoszeń sprzedam, kupię, zamienię. Zamieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej Rodzinnego Ogrodu Działkowego jest bezpłatne.

Jak to zrobić? Należy przesłać treść ogłoszenia z numerem działki  i numerem kontaktowym na adres admin@rodosa.pl.

Temat altany działkowej i tego, jakie powinna spełniać wymagania jest bardzo często
poruszany na łamach wszystkich mediów związkowych. Niemniej jednak u wielu osób, a
zwłaszcza nowych działkowców, ciągle wzbudza zainteresowanie i dostarcza wielu
wątpliwości, dlatego po raz kolejny kompleksowo wyjaśniamy wszystkie kwestie dotyczące
altany na działce w ROD.

Przed rozpoczęciem budowy altany na działce w ROD trzeba zapoznać się z przepisami
prawa powszechnie obowiązującego, jak i wewnętrznego PZD, które kompleksowo regulują
to zagadnienie. Kwestie dotyczące budowy altany działkowej uregulowane są przed
wszystkim w:

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40) w art. 29.

- ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. 2014 r. poz. 40) w art. 13.

- ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 528) w art. 3.

- regulaminie ROD z dnia 1 października 2015 r. w § 44.

cały artykuł w postaci pliku .docx (pobierz)

Fragment Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Art.13.

 1. Na terenie działki nie może znajdować się:
  1. altana działkowa niespełniająca wymagań określonych w art.2 pkt 9a;
  2. obiekt gospodarczy o powierzchni zabudowy przekraczającej 35m2 oraz o wysokości przekraczającej 5m przy dachach stromych i 4m przy dachach płaskich.
 2. W przypadku powzięcia informacji, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę działkową lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa, stowarzyszenie ogrodowe zgłasza naruszenie do właściwego organu administracji publicznej.
 3. Naruszenie stwierdzone przez właściwy organ administracji publicznej stanowi podstawę do rozwiązania umowy w trybie określonym wart. 36 ust. 3.

 

ZDJĘCIA Z ZABAWY WAKACYJNEJ

W dziale Galeria zdjęć oraz Powitanie wakacji 2013

 

ZDJĘCIA Z OGNISKA DZIAŁKOWEGO

W dziale Powitanie wakacji 2013

Apelujemy o zaprzestanie wyrzucania oraz pozostawiania śmieci wokół kontenera oraz przy bramach wjazdowych do ogrodu!

Wywóz przedmiotów o DUŻYCH GABARYTACH umożliwia Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie.

W celu ustalenia czynności wywozowych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 42 719 81 98

Zabrania się wrzucania do kontenera na śmieci:

- Różnych mebli, dywanów i chodników

- Złomu, gruzu, itp.

- Wszelkiego sprzętu AGD.

- Opon i innych części samochodowych.

- Pojemników o dużych gabarytach i beczek.

- Chwastów, ściętej trawy i gałęzi.

Zgodnie z uchwałą nr XL VI/370/2010 Rady Miejskiej w Strykowie kategorycznie zabrania się wynoszenia wyżej wymienionych rzeczy pomiędzy wyznaczonymi terminami oraz po terminie ostatniego wystawienia kontenera.
Przypominamy, że zamawiane kontenery to dodatkowy koszt dla działkowców !

 

Na terenie naszego ogrodu od pewnego czasu pojawiły się znaki - "Zakaz wyrzucania gałęzi i konarów, ściątych drzew pod groźbą kary".

W związku z obowiązującym zakazem gromadzenia przy bramach wyciętych gałęzi i konarów drzew w sprawie ich wywożenia ze swojej działki należy skontaktować się telefonicznie z

Panem Mariuszem Świderskim pod numerem telefonu 0 697 - 472 - 916

UWAGA DZIAŁKOWCY

ZARZĄD ROD ,,OSA” PRZYPOMINA O BEZWZGLĘDNYM  ZAKAZIE WYNOSZENIA I SKŁADOWANIA GAŁĘZI I KONARÓW DRZEW ORAZ KRZEWÓW PRZY BRAMACH

 

Informacja

W celu utworzenia konta na stronie rodosa.pl zapraszamy do zapoznania się z instrukcją

Rejestracja krok po kroku
Dostęp do opłat
Zawiadomienie w sprawie RODO

Nasz adres

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
Rodzinny Ogród Działkowy „OSA”

w Osse k/Strykowa
93-001 U P Łódź 7
skrytka pocztowa 121

NIP: 
733-12-61-850
KONTO BGŻ: 
59 2030 0045 1110 0000 0020 4780
REGON: 
007015915

Kontaktowy numer telefonu
Rodzinnego Ogrodu Działkowego "OSA"

602 220 822

Nowy adres email

rodosawosse@gmail.com

Sprzedam, Kupię, Zamienię

19-02-2017

Sprzedam działkę nr: 72
telefon kontaktowy: 503 875 152

Informacje

POLICJA 997
Stryków 42 719-84-40
Zgierz 42 714-22-00
STRAŻ
POŻARNA
998
Stryków 42 719-82-95
Zgierz 42 719-90-75
POGOTOWIE
RATUNKOWE
999
Zgierz 42 716-28-57

 

Statystyki

 • Online Online
  • Goście Goście 1
  • Członkowie Członkowie 0
  • Suma Suma 1