Po latach okazało się, że infrastruktura naszego ogrodu wymaga wielu prac modernizacyjnych i remontowych. 

Od 2003 roku posiadamy własny budynek administracyjno - biurowy o powierzchni ok. 29m2 z poddaszem, który sukcesywnie remontujemy i doposażamy w potrzebne sprzęty. Budynek wykorzystywany jest podczas zebrań zarządu, zebrań komisji statutowych oraz spotkań organizowanych dla naszych działkowców.

W latach 2009 - 2012
 • likwidacja murowanych szaletów
 • wymiana urządzeń energetycznych oraz instalacji energetycznej zwiększenie mocy z 40 do 120 kW
 • zmiana taryfy energetycznej z B11 na G11
 • wymiana legalizacyjna licznków elektrycznych
 • modernizacja sieć wodociągowej (zdrój przy każdej bramie)
 • naprawa, modernizacja i konserwacja automatyki pomp wody
 • remont budynku administacyjno - biurowego w tym wymiana okien, podłączenie instalacji elektrycznej na parterze, budowa toalety
 • pomiary geodezyjne drogi dojazdowej
 • wyrównanie i utwardzenie kruszywem odcinka drogi dojazdowej
 • montaż znaków zakazu przy bramach
 • wymiana pokrycia przeciekającego dachu na blachodachówkę w budynku administacyjno - biurowym
 • montaż 2 krat w oknach budynku administracyjno - biurowego
 • wyprowadzenie gniazda elektrycznego na zewnątrz budynku administracyjno - biurowego
 • uruchomienie strony internetowej ogrodu
 • ​malowanie ścian zewnętrznych budynku administracyjno-gospodarczego
 • nowe gabloty informacyjne na terenie działek
 • remont generalny, konserwacji i malowanie zbiorników i instalacji wodnej


do 2009 roku zrealizowane między innymi

Administrator strony zwraca się z prośbą do byłych Prezesów i Członków poprzednich Zarządów Rodzinnego Ogrodu Działkowego OSA o informację o wszelkich działaniach podczas minionych kadencji. W szczególności dotyczy to procesów związanych z inwestycją wodociągową i procesem elektryfikacji działek. Zamieszczone na stronie www.rodosa.pl są tylko komunikaty oraz osoby wchodzące w skłąd społecznych komitetów.

Zasady racjonalnego korzystania z sieci wodociągowej

Komitet elektryfikacji

Warunki podłączenia i użytkownania energii elektrycznej w altanach na terenie ROD OSA