Wymiana pod-liczników energii elektrycznej

Działkowcy, którzy w 2019 roku nie dokonali wymiany pod-licznika energii elektrycznej, proszeni są o dokonywanie wpłat w wysokości 60 zł w terminie do dnia 18.07.2020r.

Przelewem bankowym na konto ogrodu podając w tytule numer działki z dopiskiem „wymiana podlicznika” lub bezpośrednio w kasie ogrodu (czynne w każdą sobotę w godzinach 15:00 – 17:00)

Odbiór gabarytów

Odbiór gabarytów na terenie ogrodu od 05.06.2020 roku do 26.06.2020 roku.
Po tym terminie obowiązuje ZAKAZ WYRZUCANIA wszelkich GABARYTÓW.

Przypominamy o obowiązku przy pracach budowlanych posiadania na działce gruzownika oraz dokumentu odbioru odpadów budowlanych (papa, gruz, włóknina, blacha, cement, farba, itd.). Niedostosowanie się (wrzucanie do śmieci wspólnych) spowoduje brak odbioru kontenera, nałożenie dodatkowych kar lub podwojonych opłat na Ogród (a co za tym idzie utratę odbiorcy i jeszcze wyższe ceny śmieci).

Zarząd ROD „OSA” 

Apel do Nas Wszystkich.

Zarząd ROD Osa otrzymał zdjęcia od ZGKiM w Strykowie, które stanowią dokumentację w jaki sposób działkowcy Naszego Ogrodu „sortują” odpady. Tak, to niechlubna zawartość Naszych kontenerów.

Za tak „segregowane” śmieci będziemy ponosić kary i podwójne opłaty lub doprowadzimy do sytuacji, że nikt od nas nie będzie ich odbierał.

Stawki roczne wbrew pozorom nie są wysokie w stosunku do ilości i rodzaju odpadów produkowanych przez ROD Osa.

Zarząd ROD „OSA”

Informacja

Mając na uwadze wysokie opłaty związane z zużyciem wody gospodarczej przez działkowców ROD ,,OSA”. Wpłacanie zaniżonej stawki opłaty wodnej za lata  2018 i 2019 .Wydanie decyzji w 2019 roku za wskazane lata przez ,,Wody Polskie”. Pokrycie różnicy stawki opłaty  w kwocie ok. 19 000.00 zł.  z kwoty opłat ogrodowych  zebranych w 2019 roku .Zarząd w trosce o nas wszystkich ustanowił uchwałą NR 16 I17 z dnia 25.04.2020r. Regulaminy dotyczące Korzystania i użytkowania wody gospodarczej na terenie ROD ,,OSA”. 

Godziny pracy

Kasa ogrodu czynna od 9 maja do 17 października 2020r. w godzinach 15-17 (soboty)Godziny pracy Zarządu 15-17 (soboty)

Działkowcy proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19

Komunikat w sprawie wody

W ostatnich dniach do Krajowego Zarządu PZD docierają liczne wystąpienia i skargi od działkowców, którzy zwracają się do Krajowego Zarządu PZD o interwencję w sprawie włączenia, bądź też braku włączenia wody po zimie na terenach ROD.

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia br. analizował ten temat i uważa, iż woda na terenach ROD winna być dostępna. Dlatego też, Krajowy Zarząd PZD zaleca uruchomienie ujęć wodnych na terenach ROD. Jednocześnie, pragniemy podkreślić, iż decyzje w tej sprawie należą do wyłącznej kompetencji każdego zarządu ROD, który zna wszelkie uzależnienia techniczne występujące na terenie ogrodu działkowego.

Mając powyższe na uwadze, Krajowy Zarząd PZD stoi na stanowisku, iż w miarę możliwości technicznych, woda na terenach ROD winna być dostępna na działkach.

Krajowy Zarząd PZD widzi i docenia wysiłek i pracę Prezesów oraz członków Zarządów ROD w tym trudnym czasie w służbie działkowcom i za to serdecznie dziękuje.

KRAJOWY ZARZĄD

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Komunikat w sprawie wody

Okręgowy Zarządu Łódzkiego PZD w dniu 1 kwietnia 2020 roku opublikował komunikat w sprawie terminu włączenia wody w ROD. 

W związku z podjętą Uchwałą nr 71/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 27 marca 2020 roku, zostały zaostrzone ograniczenia również w strukturach Polskiego Związku Działkowców oraz funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych. Z komunikatu wynika, że termin włączenia wody w ROD pozostaje w gestii Zarządów ROD i zostanie on ustalony niezwłocznie po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego.

Szanowni Działkowcy ROD ,,OSA”.

Nauki płynące z przeszłości dowodzą, że korzyści z posiadania działki najbardziej doceniano w najcięższych czasach. Miejmy nadzieję, że ta cecha działek nie będzie miała okazji uwidocznić się po raz kolejny teraz. Jednak musimy być zapobiegliwi i pamiętać, że aby korzystać z dobrodziejstw działki, najpierw trzeba o nią zadbać. Dotyczy to zarówno każdej działki z osobna, jak i ogrodu, jako całości. 

Dlatego liczymy, że tak jak dotychczas nasza społeczność działkowawspólnie dbała o sprawy naszego ogrodu, tak i w tym trudnym okresie,solidarnie i zgodnie będziemy wypełniać nasze obowiązki, w stosunku donaszych działek, a co za tym idzie, dla naszych rodzin. Pamiętajmy, że ogródmusi funkcjonować; ponosić wszelkie koszty związane z jego przetrwaniem a coza tym idzie płynnością finansową. 

Wpłacajmy zaliczkowo opłaty za działkę zgodnie z 2019r. 

Wyrażając nadzieję, że już wkrótce sytuacja się odmieni i znowu będziemy mieli okazję do sąsiedzkich spotkań na działkach i wspólnego decydowania o sprawach Naszego Ogrodu na nadchodzącym Walnym Zebraniu. Dziękujemy i załączamy życzenia ,, odporności’’. Zarząd ROD,,OSA”.