Szanowni Działkowcy ROD ,,OSA”.

Nauki płynące z przeszłości dowodzą, że korzyści z posiadania działkinajbardziej doceniano w najcięższych czasach. Miejmy nadzieję, że ta cechadziałek nie będzie miała okazji uwidocznić się po raz kolejny teraz. Jednakmusimy być zapobiegliwi i pamiętać, że aby korzystać z dobrodziejstw działki,najpierw trzeba o nią zadbać. Dotyczy to zarówno każdej działki z osobna, jak iogrodu, jako całości. 

Dlatego liczymy, że tak jak dotychczas nasza społeczność działkowawspólnie dbała o sprawy naszego ogrodu, tak i w tym trudnym okresie,solidarnie i zgodnie będziemy wypełniać nasze obowiązki, w stosunku donaszych działek, a co za tym idzie, dla naszych rodzin. Pamiętajmy, że ogródmusi funkcjonować; ponosić wszelkie koszty związane z jego przetrwaniem a coza tym idzie płynnością finansową. 

Wpłacajmy zaliczkowo opłaty za działkę zgodnie z 2019r. 

Wyrażając nadzieję, że już wkrótce sytuacja się odmieni i znowu będziemy mieli okazję do sąsiedzkich spotkań na działkach i wspólnego decydowania o sprawach Naszego Ogrodu na nadchodzącym Walnym Zebraniu. Dziękujemy i załączamy życzenia ,, odporności’’. Zarząd ROD,,OSA”.

Wymiana podliczników

Zarząd Rod „OSA” przyjmuje zapisy osób chętnych do wymiany podlicznika energii elektrycznej w wysokości ok. 50 zł.

Prosimy o zgłaszanie się do budynku administracyjnego nr.: 126 w terminie do 30.06.2019r.

Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze

W dniu 06 kwietnia 2019 roku w Domu Kultury „Lutnia” w Łodzi przy ul. Łanowej 14. odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze.Pierwszy termin rozpoczęcia obrad zaplanowany jest na godzinę 10.00drugi termin na godzinę 10.30.
Zgodnie z §62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych w tym terminie. Zgodnie z §56 ust.2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo przez pełnomocnika.
Prosimy o zapoznanie się z materiałami dotyczącymi zebrania.

Dokumenty w postaci plików PDF:

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który należy pokazać przy podpisywaniu listy obecności.Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 23 i 30 marca 2019 roku w godzinach 15.00-17.00 w budynku administracyjnym ROD „Osa” w Osse dz. 126.
Zapraszamy 

RODO

Zgodnie z artykułem 13 RODO oraz na podstawie Uchwały NR 149/2018 ,150/2018, 151/2018 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w PZD, 150/2018 w sprawie ,, Zasad ogólnych przetwarzania danych osobowych w jednostkach organizacyjnych PZD’’, 151/2018 w sprawie wprowadzania ,,Instrukcji zarzadzania systemami informatycznymi służącymi w przetwarzaniu danych osobowych w jednostkach PZD”.  Zarząd ROD ,,OSA’’ prosi działkowców o podpisanie Zawiadomienia o dysponowaniu danymi osobowymi  co jest niezbędne dla zarządu ROD ,,OSA’’ jak i jednostek administracyjnych PZD do prowadzenia dokumentacji osobowej działkowców.

Zawiadomienie w formie .pdf do pobrania

Prosimy o przychodzenie do Budynku Zarządu w soboty  godz. 15.00 –17.00 Zarząd ROD ,,OSA’’