Segregacja śmieci

Przypominamy Działkowcom o obowiązku segregacji śmieci. Co i gdzie segregujemy zamieszczone jest poniżej oraz na etykietach naklejonych na pojemniki segregacyjne.  

Pozostałe śmieci jak (stoły, krzesła, wersalki, fotele – drewniane, plastikowe, paździerzowe) oraz brudne pojemniki po farbach powyżej niewymienione zaliczamy do GABARYTÓW. Wywóz GABARYTÓW odbędzie się w określonym na ogrodzie terminie.

Prawidłowa segregacja uchroni od wysokich kosztów odbioru śmieci. Dziękujemy Wszyscy Działkowcy.

UCHWAŁA 347/2020

ODBYWANIE WALNYCH ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZYCH W ROD ZA 2020 W ROKU 2021.
WPŁATA WYSOKOŚCI OPŁAT NA 2021 ROK WEDŁUG ZASAD STOSOWANYCH W 2020 ROKU.
 
Krajowy Zarząd PZD w dniu 1 grudnia 2020 roku podjął uchwałę 347/2020
w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD
w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2021r. W związku
z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez COVID-19, który
zobowiązał okręgowe zarządy PZD do podjęcia decyzji o przesunięciu
terminów odbycia walnych zebrań i konferencji delegatów w ROD w 2021
roku do 31 sierpnia 2021r.
 
Krajowy Zarząd PZD w tej samej uchwale upoważnił zarządy ROD do
pobierania od działkowców z ROD zaliczek z tytułu opłat ogrodowych
przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2021 roku do
wysokości opłat ustalonych wg zasad stosowanych w danym ROD w 2020r.,
aby zabezpieczyć środki na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD.

Krajowy Zarząd PZD podejmując uchwałę nr 347/2020 opierał się na
doświadczeniach z problemami w odbyciu walnych zebrań sprawozdawczych
w ROD w roku ubiegłym.
Podkreślamy, że obowiązujące przepisy wprowadziły zakaz organizacji
spotkań z udziałem powyżej 5 osób, dlatego też zarządy ROD powinny się
wstrzymać ze zwołaniem zebrań/konferencji delegatów.
 
Krajowy Zarząd
Polskiego Związku Działkowców.

*** KLIKNIJ ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ UCHWAŁY ***

Szanowni Działkowcy ROD ,,OSA”.

Nauki płynące z przeszłości dowodzą, że korzyści z posiadania działki najbardziej doceniano w najcięższych czasach. Miejmy nadzieję, że ta cecha działek nie będzie miała okazji uwidocznić się po raz kolejny teraz. Jednak musimy być zapobiegliwi i pamiętać, że aby korzystać z dobrodziejstw działki, najpierw trzeba o nią zadbać. Dotyczy to zarówno każdej działki z osobna, jak i ogrodu, jako całości. 

Dlatego liczymy, że tak jak dotychczas nasza społeczność działkowawspólnie dbała o sprawy naszego ogrodu, tak i w tym trudnym okresie,solidarnie i zgodnie będziemy wypełniać nasze obowiązki, w stosunku donaszych działek, a co za tym idzie, dla naszych rodzin. Pamiętajmy, że ogródmusi funkcjonować; ponosić wszelkie koszty związane z jego przetrwaniem a coza tym idzie płynnością finansową. 

Wpłacajmy zaliczkowo opłaty za działkę zgodnie z 2019r. 

Wyrażając nadzieję, że już wkrótce sytuacja się odmieni i znowu będziemy mieli okazję do sąsiedzkich spotkań na działkach i wspólnego decydowania o sprawach Naszego Ogrodu na nadchodzącym Walnym Zebraniu. Dziękujemy i załączamy życzenia ,, odporności’’. Zarząd ROD,,OSA”.

Wymiana podliczników

Zarząd Rod „OSA” przyjmuje zapisy osób chętnych do wymiany podlicznika energii elektrycznej w wysokości ok. 50 zł.

Prosimy o zgłaszanie się do budynku administracyjnego nr.: 126 w terminie do 30.06.2019r.

Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze

W dniu 06 kwietnia 2019 roku w Domu Kultury „Lutnia” w Łodzi przy ul. Łanowej 14. odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze.Pierwszy termin rozpoczęcia obrad zaplanowany jest na godzinę 10.00drugi termin na godzinę 10.30.
Zgodnie z §62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych w tym terminie. Zgodnie z §56 ust.2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo przez pełnomocnika.
Prosimy o zapoznanie się z materiałami dotyczącymi zebrania.

Dokumenty w postaci plików PDF:

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który należy pokazać przy podpisywaniu listy obecności.Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 23 i 30 marca 2019 roku w godzinach 15.00-17.00 w budynku administracyjnym ROD „Osa” w Osse dz. 126.
Zapraszamy