Zawiadomienie dla działkowca RODO (25.05.2018)
plik .pdf (pobierz)
 
Oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku (25.06.2014)
plik .docx (pobierz)
 
Wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa do działki (25.06.2014)
plik .doc (pobierz)
 
Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa po zmarłym dziakowcu (13.06.2014)
plik .docx (pobierz)
 
Uchwała o wypowiedzeniu umowy zawartej z zarządem (15.04.2014)
plik .doc (pobierz)
plik .pdf (pobierz)
 
Uchwała o wypowiedzeniu umowy przekształconej z mocy ustawy (15.04.2014)
plik .doc (pobierz)
plik .pdf (pobierz)
 
Uchwała o wypowiedzeniu umowy zawartej w drodze przeniesienia praw (15.04.2014)
plik .doc (pobierz)
plik .pdf (pobierz)
 
Umowa przeniesienia praw do działki (14.02.2014)
plik .docx (pobierz)
 
Wzór deklaracji członkowskiej (27.01.2014)
plik .docx (pobierz)
plik .pdf (pobierz)
 
Umowa dzierżawy działkowej (27.01.2014)
plik .docx (pobierz)
plik .pdf (pobierz)
 
Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na publikację danych poufnych drogą elektroniczną
plik .pdf (pobierz)
 
Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na publikację wizerunku
plik .pdf (pobierz)
 
Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
13 grudnia 2013 roku została uchwalona nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, która weszła w życie 19 stycznia 2014 roku.
W załączeniu ujednolicony tekst ustawy o ROD, który zawiera zmiany wprowadzone przez ustawę z 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (potocznie nazywaną "Stop Rozbiórkom Altan").
plik .pdf (pobierz)
 
STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
uchwalony przez XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 2 lipca 2015 roku ze zmianami wprowadzonymi przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 9 grudnia 2017 roku
plik .pdf (pobierz)
 
REGULAMIN RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO
uchwalony przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu 1 października 2015 roku ze zmianami wprowadzonymi w dniu 28 czerwca 2018 roku
plik .pdf (pobierz)