Reklama

Informacje dla działkowiczów, którzy chcą zamieścić na stronie www.rodosa.pl wszelkie materiały archiwalne oraz współczesne dotyczące działek, zdjęcia, opisy mogą dostarczyć je w jeden z wymiemnionych sposobów :

 • przesłać je na adres email administratora witryny admin@rodosa.pl,
 • przesłanić na adres 93-001, UP Łódź 7, skrytka pocztowa nr 121
 • dostarczyć do Pani Marii Guminiak, działka nr 258  

 

Warunki konieczne do umieszczenia materiałów na stronie www.rodosa.pl:

 • osoby znajdujące się na zdjęciach muszą wypełnić oświadczenie i dostarczyć je do Zarządu ROD w powstaci papierowej na adres skrytki pocztowej 93-001, UP Łódź 7, skrytka pocztowa nr 121 
  Zgodnie z artykułem 81 ustęp 2. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie wymaga zezwolenia rozpowszechnianie wizerunku:
  • osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych,zawodowych,
  • osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza
 • maksymalna ilość zdjęć to 10
 • zdjęcia muszą być opisane, przykładowy wzór opisu można pobrać tutaj