Rok 2019
 • pomalowanie od zewnątrz krat i budynku (modernizacja siedziby Zarządu)
 • udrożnienie rynien, naprawa na budynku Zarządu
 • założenie monitoringu miejsca składowania odpadów segregowanych i mieszanych (brama 1)
 • wymiana części podliczników energetycznych
 • pomalowanie skrzynek energetycznych ,,R’’ i ich konserwacja
 • założenie 5 sztuk gniazd elektrycznych przy pierwszych skrzynkach od bram (umożliwiających wykonywanie prac np. spawalniczych czy wykorzystanie oświetlenia ruchomego w razie konieczności)
 • zakup 2 reflektorów halogenowych ( cel; festyn- oświetlenie, bezpieczeństwo w razie wypadku)
 • przyspawanie do bram wjazdowych zapór przegubowych
 • przyspawanie uszu do klap z wodomierzami
 • pomalowani-oznakowanie klap z umiejscowionymi podłączeniami wodnymi(studnia)
 • zrekonstruowanie i odnowienie znaków drogowych na alei dojazdowej do bram
 • założenie znaków PPOŻ- oznakowania bezpieczeństwa wjazdu pojazdów uprzywilejowanych
 • wyznaczenie drogi ewakuacyjne j- zgodnie z wymogami PPOŻ (umiejscowienie na planie ogrodu)
 • wymiana gaśnicy proszkowej w sterowni i zakup gaśnicy pianowej do budynku Zarządu(bezpieczeństwo PPOŻ)
 • zakup apteczki, oznakowanie informacyjne tablicami zgodne z bezpieczeństwem BHP w budynku Zarządu i sterowni
 • wymiana- przeróbka z tablic otrzymanych na potrzeby ogrodu – tablicy informacyjnej przy budynku Zarządu
 • naprawa, spawanie kontenera na odpady mieszane od wewnętrznej i zewnętrznej strony, blachownie
 • wycinka, podcinka drzew, bronowanie terenu, usuwanie korzeni, posianie trawy (uporządkowanie) działki 126
 • podcinka drzew wzdłuż alei dojazdowej do bram (drożność przejazdu)
 • podsypanie alejek pomiędzy bramą 4 a 7 oraz wjazdów do bram (tymczasowa naprawa po ulewie)
 • wycinka gałęzi przy śmietniku
 • zrobienie stołu biesiadnego
 • zorganizowanie ,,Festynu działkowca”(część artystyczna i biesiadna)
 • zakup paleniska 80 cm.
 • zorganizowanie ogniska ,,koszyczkowego’’
 • przeprowadzenie przeglądu ogrodu (wysłanie wezwań o uporządkowanie działek)
 • złożenie oświadczeń na podstawie prowadzonych rejestrów wpisów stanów wód, zgodnie z ustawą o prawie wodnym o stanie poboru wód podziemnych ze studni głębinowych
 • przygotowanie wodomierzy do regeneracji zgodnie z pozwoleniem-wodno prawnym studni 1 i studni 2
 • wizyta u burmistrza Strykowa- Witolda Kosmowskiego ( złożenie pism o pomoc w utwardzeniu i naprawie drogi wjazdowej do alei dojazdowej bram 1-6)
 • wizyta u burmistrza Strykowa - Witolda Kosmowskiego ( złożenie pism w Zakładzie Komunalnym w Strykowie, Straży Państwowej w Zgierzu i Urzędzie Gminy Stryków o postawienie przez gminę zgodnie z wymogami bezpieczeństwa hydrantu przy bramie 7)
 • odebranie praw do działki (1 szt)
 • odpowiedzi na pisma działkowców
 • sprawy bieżące (związane z funkcjonowaniem ogrodu)

Rok 2018
 • wymiana rur - w realizacji
 • naprawa dachu budynku administracyjnego od wewnątrz ( przez działkowców- we własnym zakresie)
 • zabezpieczenie transformatora
 • opis skrzynek energetycznych( zgodny z planem zagospodarowania działek)
 • uaktualnienie strony internetowej ogrodu( zgodne z planem inwestycyjnym na rok 2018)
 • odświeżenie i uporządkowanie części ogrodowej budynku administracyjnego
 • podłączenie prądu w górnej części budynku administracyjnego
 • wymiana zniszczonej siatki zewnętrznej przy śmietniku
 • wysypywanie gruzem kolein powstałych na alejkach (gruz we własnym zakresie z prac remontowych działkowców)
 • wdrożenie i zapoznanie działkowców z systemem ochrony danych osobowych RODO

Rok 2017
 • naprawa dachu budynku administracyjnego
 • wymiana pompy wody
 • zamknięcie - odbiór drogi dojazdowej

W latach 2009 - 2012
 • likwidacja murowanych szaletów
 • wymiana urządzeń energetycznych oraz instalacji energetycznej zwiększenie mocy z 40 do 120 kW
 • zmiana taryfy energetycznej z B11 na G11
 • wymiana legalizacyjna licznków elektrycznych
 • modernizacja sieć wodociągowej (zdrój przy każdej bramie)
 • naprawa, modernizacja i konserwacja automatyki pomp wody
 • remont budynku administacyjno - biurowego w tym wymiana okien, podłączenie instalacji elektrycznej na parterze, budowa toalety
 • pomiary geodezyjne drogi dojazdowej
 • wyrównanie i utwardzenie kruszywem odcinka drogi dojazdowej
 • montaż znaków zakazu przy bramach
 • wymiana pokrycia przeciekającego dachu na blachodachówkę w budynku administacyjno - biurowym
 • montaż 2 krat w oknach budynku administracyjno - biurowego
 • wyprowadzenie gniazda elektrycznego na zewnątrz budynku administracyjno - biurowego
 • uruchomienie strony internetowej ogrodu
 • ​malowanie ścian zewnętrznych budynku administracyjno-gospodarczego
 • nowe gabloty informacyjne na terenie działek
 • remont generalny, konserwacji i malowanie zbiorników i instalacji wodnej

Do roku 2009