U W A G A !

W dniu 24 września 2017 roku o godzinie 14:00 przy budynku biura ROD odbędzie się zebranie informacyjne na temat sytuacji finansowej i organizacyjnej ogrodu.

Jednocześnie zarząd komisaryczny, w związku z sytuacją finansową ogrodu, informuje, że jest zmuszony sięgnąć do posiadanych uprawnień, i w stosunku do osób zalegających z opłatami zastosować:
– odcinanie dopływu energii elektrycznej,
– wypowiedzenie umów dzierżawy działkowej
Apelujemy o niezwłoczne regulowanie zobowiązań wobec ogrodu.
UCHWAŁA Nr 29/2017 z dnia 23.08.2017. zarządu komisarycznego ROD „Osa” w Osse w sprawie:ustanowienia gospodarza ogrodu
Na podstawie § 15 Regulaminu ROD oraz § 46 ust 1 Statutu PSD zarząd komisaryczny ROD „Osa” w Osse postanawia, co następuje:
§ 1
Ustanawia się Pana Krzysztofa Zająca (działka nr 1) gospodarzem ogrodu.
§ 2
Do obowiązków gospodarza należa sprawy gospodarcze zapewniające funkcjonowanie ROD i infrastruktury ogrodowej.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprezes zarządu (Henryk Jastrzębski)
Prezes zarządu( Jacek Łuczyński)

Na terenie naszego ogrodu od pewnego czasu pojawiły się znaki - "Zakaz wyrzucania gałęzi i konarów, ściątych drzew pod groźbą kary".

W związku z obowiązującym zakazem gromadzenia przy bramach wyciętych gałęzi i konarów drzew w sprawie ich wywożenia ze swojej działki należy skontaktować się telefonicznie z

Panem Mariuszem Świderskim pod numerem telefonu 0 697 - 472 - 916

UWAGA DZIAŁKOWCY

ZARZĄD ROD ,,OSA” PRZYPOMINA O BEZWZGLĘDNYM  ZAKAZIE WYNOSZENIA I SKŁADOWANIA GAŁĘZI I KONARÓW DRZEW ORAZ KRZEWÓW PRZY BRAMACH

 

Apelujemy o zaprzestanie wyrzucania oraz pozostawiania śmieci wokół kontenera oraz przy bramach wjazdowych do ogrodu!

Wywóz przedmiotów o DUŻYCH GABARYTACH umożliwia Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie.

W celu ustalenia czynności wywozowych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 42 719 81 98

Zabrania się wrzucania do kontenera na śmieci:

- Różnych mebli, dywanów i chodników

- Złomu, gruzu, itp.

- Wszelkiego sprzętu AGD.

- Opon i innych części samochodowych.

- Pojemników o dużych gabarytach i beczek.

- Chwastów, ściętej trawy i gałęzi.

Zgodnie z uchwałą nr XL VI/370/2010 Rady Miejskiej w Strykowie kategorycznie zabrania się wynoszenia wyżej wymienionych rzeczy pomiędzy wyznaczonymi terminami oraz po terminie ostatniego wystawienia kontenera.
Przypominamy, że zamawiane kontenery to dodatkowy koszt dla działkowców !