Sunday, March 1, 2020 6:00:00 AM

Zarząd Rod "OSA" przyjmuje zapisy do wymiany podlicznika energii elektrycznej. Koszt wymiany to ok. 60 zł. Prosimy o zgłaszanie się do budynku administracyjnego nr.: 126.

Osoby wymieniające podlicznik energii elektrycznej, proszone są o zgłaszanie się do Zarządu celem odbioru protokołu zdawczo-odbiorczego i starego podlicznika.