1.) Należy posiadać aktywne konto na stronie www.rodosa.pl. Jeśli działkowiec nie posiada jeszcze konta powinien zarejestrować się zgodnie z procedurą:

"Rejestracja krok po kroku"

2.) Należy dostarczyć oświadczenie :

"Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na publikację danych poufnych drogą elektroniczną"

do biura Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego OSA w Osse - działka numer 126

lub przesłane na adres skrzynki pocztowej

Rodzinny Ogród Działkowy „OSA”
w Osse k/Strykowa
93-001 U P Łódź 7
skrytka pocztowa 121

 

Oświadczenie było dołączone do pakietu działkowca na rok 2012 i dostarczone listownie.

3.) Wybrać z menu strony internetowej pozycję "Opłaty"

4.) Opłaty dostępne są w postaci tabelki.