Stawki opłat rocznych na rok 2019

składka członkowska 6zł / działkę / rok
opłata ogrodowa 0,82zł od m2 powierzchni użytkowej działki / rok
opłata ogrodowa - las 0,1496zł od m2 powierzchni lasu / rok
opłata energetyczna 22zł / działkę / rok
opłata za pobór wód 15zł / działkę / rok
opłata za odpady komunalne (w tym za odpady mieszane 42,36zł) 186zł / działkę / rok
   

Energia elektryczna 2019

4 kw. 2018r. i 1 kw.  2019r. 0,67zł / 1kWh
   

Wymiana rur w studni nr 2

Rata I za rok 2018 15,00zł / działka
Rata II za rok 2019 15,00zł / działka
Rata III za rok 2020 15,00zł / działka
   

 

Terminy dokonywania wpłat

Opłaty ogrodowe
opłaty za rok 2019 do 30 czerwca
Energia elektryczna
4 kwartał 2018r. i 1 kwartał  2019r. do 30 czerwca
2 kwartał 2019r. do 31 lipca
3 kwartał 2019r. do 31 października

Godziny przyjmowania opłat

Kasjer przyjmuje opłaty w każdą sobotę w godzinach 15:00 - 17:00

od 04 maja do 12 października.

Konto bankowe

Opłaty można uregulować wpłacając należności na konto bankowe ROD OSA

59 2030 0045 1110 0000 0020 4780

W tytule przelewu należy wpisać opłaty za działkę, numer działki za który dokonywana jest wpłata.

Odłączenie prądu

W PRZYPADKU NIEUREGULOWANIA OPŁAT W W/W. TERMINACH NASTĄPI ODŁĄCZENIE PRĄDU ZGODNIE Z PODJĘTĄ UCHWAŁĄ WALNEGO ZEBRANIA