Stawki opłat rocznych na rok 2017

W opłacie ogrodowej (0,75zł/m2) wliczona jest opłata za wywóz śmieci,
która stanowi 89,93zł/rok.

składka członkowska 6zł / działkę / rok
opłata ogrodowa 0,75zł od m2 powierzchni użytkowej działki / rok
opłata energetyczna (zasilanie pomp wody gospodarczej) 20zł / działkę / rok
   

Energia elektryczna 2017

energia elektryczna 0,63zł / 1kWh
   

 

Terminy dokonywania wpłat

Opłaty ogrodowe
opłaty za rok 2017 do 30 czerwca
Energia elektryczna
4 kwartał 2016r. i 1 kwartał  2017r. do 30 czerwca
2 kwartał 2017r. do 31 lipca
3 kwartał 2017r. do 31 października

Godziny przyjmowania opłat

Kasjer przyjmuje opłaty w każdą sobotę w godzinach 13:00 - 15:00

od 20 maja do 14 października.

Konto bankowe

Opłaty można uregulować wpłacając należności na konto bankowe ROD OSA

59 2030 0045 1110 0000 0020 4780

W tytule przelewu należy wpisać numer działki oraz okres, za który dokonywana jest wpłata.

Odłączenie prądu

W PRZYPADKU NIEUREGULOWANIA OPŁAT W W/W. TERMINACH NASTĄPI ODŁĄCZENIE PRĄDU ZGODNIE Z PODJĘTĄ UCHWAŁĄ WALNEGO ZEBRANIA