Opłaty

Godziny przyjmowania opłat

Kasa ogrodu czynna w każdą sobotę w godzinach 15:00 – 17:00

od 9 maja do 17 października 2020r.


Konto bankowe

Opłaty można uregulować wpłacając należności na konto bankowe ROD OSA

59 2030 0045 1110 0000 0020 4780

W tytule przelewu należy wpisać opłaty za działkę, numer działki za który dokonywana jest wpłata.


Odłączenie prądu

W PRZYPADKU NIEUREGULOWANIA OPŁAT W W/W. TERMINACH NASTĄPI ODŁĄCZENIE PRĄDU ZGODNIE Z PODJĘTĄ UCHWAŁĄ WALNEGO ZEBRANIA


Stawki opłat rocznych na rok 2020

składka członkowska 6zł / działkę / rok
opłata ogrodowa (2019r.) – księgowana zaliczka 0,82zł od m2 powierzchni użytkowej działki / rok
opłata ogrodowa (2020r.) 0,02zł od m2 powierzchni użytkowej działki / rok
opłata ogrodowa – las 0,1513zł od m2 powierzchni lasu / rok
opłata energetyczna 25zł / działkę / rok
opłata za pobór wód 70zł / działkę / rok
opłata za odpady komunalne 270zł / działkę / rok
opłata za wodę w basenie/ dla działki posiadającej basen 70zł / rok
   

Energia elektryczna 2020

4 kw. 2019r. i 1 kw.  2020r. 0,69zł / 1kWh
2 kw. 2020r. 0,69zł / 1kWh
3 kw. 2020r. 0,69zł / 1kWh

Wymiana rur w studni nr 2

Rata III za rok 2020 15,00zł / działka
   

Terminy dokonywania wpłat

Opłaty ogrodowe
opłaty za rok 2020 do 30 czerwca
Energia elektryczna
4 kwartał 2019r. i 1 kwartał  2020r. do 30 czerwca
2 kwartał 2020r. do 31 lipca
3 kwartał 2020r. do 31 października

>> PRZEJDŹ DO WYKAZU OPŁAT INDYWIDUALNYCH <<