Friday, February 1, 2019 7:17:00 PM
Działkowcy dokonujący prac remontowych na terenie ogrodu powinni posiadać własne kontenery - potwierdzenie odbioru odpadów.
Wielkość w zależności od rodzaju wykonywanego remontu (przebudowy).