Polski Związek Działkowców jest samorządną, niezależną, pozarządową organizacją społeczną kontynuującą ponad 120 letnią tradycję ruchu działkowego w Polsce. Działa w oparciu o Ustawę z 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych. Zarządza prawie 5000 rodzinnymi ogrodami działkowymi, zajmującymi powierzchnie 44 tysięcy ha. Zrzesza blisko 965 tyś. miłośników uprawy roślin, ochrony przyrody oraz aktywnego wypoczynku.

Strona internetowa Polskiego Związku Działkowców znajduje się pod adresem www.pzd.pl

Wykaz aktów prawnych w PZD

W dniu 22 września 2011r. w Hali Torwar w Warszawie odbył się
II Kongres Polskiego Związku Działkowców

Zgodnie ze Statutem PZD gremium to jest zwoływane dla oceny sytuacji i wyrażenia stanowiska środowiska działkowców w sprawach szczególnie istotnych dla ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Przesłanką, która zadecydowała o zwołaniu II Kongresu było zagrożenie dla praw działkowców oraz istnienia ogrodów działkowych w Polsce, wynikające z zaskarżenia przez I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego całej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

W Kongresie udział wzięło prawie 4000 działkowców reprezentujących ogrody z wszystkich regionów Polsk. Gośćmi Kongresu byli przedstawiciele władz państwowych, w tym reprezentujący Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Minister Olgierd Dziekoński oraz Wicepremier Rządu RP Waldemar Pawlak; partii politycznych, w tym Przewodniczący SLD Grzegorz Napieralski, Wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej poseł Andrzej Czerwiński oraz Przewodniczący Unii Pracy Waldemar Witkowski, a także liczni parlamentarzyści i przedstawiciele samorządów lokalnych, związków zawodowych i organizacji pozarządowych. Na zaproszenie władz PZD udział w Kongresie wzięli również przedstawiciele europejskiej organizacji działkowców, tj. Międzynarodowego Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych z siedzibą w Luksemburgu, a także reprezentanci narodowych związków działkowców z Anglii, Czech, Niemiec, Słowacji i Szwecji.

Otwarcia Kongresu dokonał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Po przywitaniu uczestników oraz przybyłych gości odbyła się uroczysta gala sztandarowa. Następnie odśpiewano Hymn RP i „Zieloną Rzeczpospolitą” – oficjalny Hymn PZD.

Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego OSA uczestniczył w Kongresie i przekazał na zabraniu Zarządu informacje o przebiegu i materiały kongresowe.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z kongresu na stronie http://www.kongrespzd.pl/