1.) Kliknąć znajdujący się w górnej części strony napis "Zarejestruj się".
2.) Pojawi się strona rejestracji. W tym miejscy należy uzupełnić wszystkie pola znajdujące się na tej stronie zgodnie z ich opisem.

3.) W polu "Numer działki" należy podać numer działki z Rodzinnego Ogrodu Działkowców OSA w Osse.

Numer działki musi być zgodny z numerem działki, dostarczonym w oświadczeniu:

"oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na publikację danych poufnych drogą elektroniczną"

Jeśli użytkownik rejestrujący się na stronie będzie chciał mieć możliwość skontrolowania działki innego działkowca (rodziny, osoby, która poprosiła o wgląd do opłat bo sama nie posiada dostępu do internetu) powinna wpisać numery działek oddzielając je przecinkiem np: 126,281

4.) W polu "Adres e-mail" i "Potwierdź adres e-mail" należy podać własny adres elektronicznego konta pocztowego.

Adres e-mail musi być zgodny z adresem e-mail, dostarczonym w oświadczeniu:

"oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na publikację danych poufnych drogą elektroniczną"

5.) W polu "Hasło" i "Potwierdź hasło" należy wpisać dowolne nowe hasło, którym użytkownik będzie autoryzował się na stronie Rodzinnego Ogrodu Działkowego OSA

6.) W pole "przepisz kod" należy wpisać wygenerowany automatycznie kod
7.) Gdy uzupełnione są wszystkie pola należy kliknąć przycisk "Utwórz konto"
8.) Nowo rejestrujący się działkowiec zostanie poinformowany o konieczności aktywacji konta poprzez link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany w kroku 4.
9.) Działkowiec zweryfikowany przez administratora strony będzie miał możliwość zalogowania się na stronie Rodzinnego Ogrodu Działkowego OSA