Saturday, July 4, 2020 4:48:00 PM
Prosi się wszystkich właścicieli działek o przycięcie gałęzi wystających na alejki wjazdowe na terenie ogrodu co najmniej do wysokosci pojazdu straży pożarnej.
Ponadto prosimy o wyraźne oznaczenie numerem działki.
To dla naszego bezpieczeństwa!
Zarzad ROD Osa