Thursday, August 8, 2019 8:03:00 AM

W każdą sobotę od 10.08.2019 r.

Osoby wymieniające pod-liczniki energii elektrycznej, proszone są o zgłaszanie się do Zarządu celem odbioru protokołu zdawczo-odbiorczego i starego pod-licznika.