Szanowni działkowcy ROD „OSA” w Osse

Po rezygnacjach osób pełniących funkcje w zarządzie ogrodu. Po rezygnacjach naszych koleżanek z udziału w pracach zarządu komisarycznego ROD oraz wobec odmowy udziału w kolejnym zarządzie komisarycznym ROD osób, z którymi przeprowadzono kilka spotkań. W trosce o realne zapewnienie obrony interesów wszystkich członków społeczności działkowej ROD „OSA”, a także w trosce o zapewnienie normalnego funkcjonowania ogrodu, Prezydium Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD, w dniu 26 stycznia 2017 roku, powołało kolejny zarząd komisaryczny ogrodu składający się z członków okręgowego zarządu, w osobach:

Jacek Łuczyński Prezes Zarządu Komisarycznego
Henryk Jastrzębski  Wiceprezes
Jan Pietrasiak  Skarbnik

Zadaniem w/w zarządu jest przejąć pieczę nad majątkiem oraz dokumentacją ogrodu i w terminie do dnia 15 maja 2017 r. zorganizować i przeprowadzić walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD.

Dalszych informacji szukajcie na stronie internetowej ogrodu oraz na tablicach informacyjnych w ROD.

Prezes Zarządu  Komisarycznego
ROD „OSA”
Jacek Łuczyński