Kadencja (2019-2022)

Uchwała nr.6/2019
Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 6 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyników wyborów do organów PZD- Zarządu ROD,,Osa'' w składzie:

  • Prezes - Renata Olszewska
  • V-ce prezes - Elżbieta Papierska
  • Sekretarz - Renata Szczepańska
  • Skarbnik - Sylwia Starostka
  • Członek zarządu-Sylwia Wyraźny

Kadencja (2018-2019)

Uchwała nr.8/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego z dnia 14 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyników wyborów do organów PZD- Zarządu ROD,,Osa'' w składzie:

  • Prezes - Renata Olszewska
  • V-ce prezes - Elżbieta Papierska
  • Sekretarz - Renata Szczepańska
  • Skarbnik - Sylwia Starostka
  • Członek zarządu- Katarzyna Urbańska