Dnia 23 kwietnia 2016 roku odbyło się Walne Zebranie ROD "OSA" w Osse k/ Strykowa.
Pragniemy aby każdy działkowiec zapoznał się z treścią uchwał oraz uchwalonych regulaminów.

Materiały do pobrania (pliki .pdf):

Uchwały do pobrania (plik .pdf):

 

APEL DO DZIAŁKOWCÓW Z TERENU MIASTA ŁODZI ORAZ MIESZKAŃCÓW MIASTA ŁODZI BĘDĄCYCH  SYMPATYKAMI  OGRODNICTWA DZIAŁKOWEGO

Działkowcu, jeśli nie jest ci obojętny los łódzkich ogrodów włącz  się w  akcję obrony ROD „Księży Młyn” w Łodzi przed likwidacją 125 działek rodzinnych   i obszaru o łącznej  powierzchni  prawie 5 hektarów !-  w celu utworzenia miejskiej plaży, obiektów handlowo-usługowych, parkingów.

 Mamy zaledwie 6 dni ! na uratowanie ogrodu działkowego „Księży Młyn”  przed jego częściową likwidacją.              

Bardzo prosimy o aktywne wzięcie udziału w głosowaniu zorganizowanym przez Urząd Miasta Łodzi dotyczącym planu zagospodarowania przestrzennego terenu ROD „Księży MŁYN”  w Łodzi pod tytułem  „Co powstanie wokół stawu na rzece Jasień ?” oraz o poparcie WARIANTU NR 2 !

NASZA KONCEPCJA:

Wariant NR 2- stworzony został w trakcie zorganizowanych z udziałem części działkowców w dniu   17 lutego 2017 r. przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Łodzi  warsztatów urbanistycznych i jako jedyny zabezpiecza ROD  „Księży Młyn” przed częściową likwidacją, wprowadzając jednocześnie koncepcję częściowego otwarcia ogrodu działkowego dla potrzeb mieszkańców Miasta Łodzi.

 TERMIN GŁOSOWANIA:

Od najbliższej soboty tj. 25 lutego do dnia  3  marca 2017 roku każdy mieszkaniec Miasta Łodzi będzie mógł wziąć udział w głosowaniu nad proponowanymi wariantami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren wokół stawu położonego między dwiema częściami ROD „ Księży Młyn”  i poprzeć koncepcję zakładającą utrzymanie ogrodu działkowego na tym terenie.

FORMA I MIEJSCE GŁOSOWANIA :

1.     ELEKTRONICZNA – za pośrednictwem platformy internetowej VOX POPULI - https://vox.uml.lodz.pl/,

2.     TRADYCYJNA – papierowe arkusze do głosowania są do pobrania  w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 110 (wejście od pasażu Schillera). Pobieranie wniosków oraz głosowanie  odbywa się w godzinach pracy tej placówki:

- od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 19.00;
- w soboty w godz. 9.00 - 13.00;

Uwaga!- bardzo prosimy o rozpropagowanie  naszej wspólnej akcji obrony ROD „Księży Młyn” wśród innych łódzkich działkowców, rodzin, znajomych będących mieszkańcami Miasta Łodzi oraz wszystkich sympatyków ogrodnictwa działkowego, którym nie jest obojętny stan „Zielonych Oaz Miasta Łodzi”.

Jak bardziej pomóc ?

Działkowcu !- . Istnieje możliwość pobrania 5 ankiet przez 1 osobę, pobierając druk ankiety dla siebie weź również dodatkowe   4 ankiety dla innych osób i zainteresuj je naszą akcją, zwiększamy w ten sposób szanse naszego projektu

NASZA FILOZOFIA:

Naszym celem jest powstrzymanie działań władz przed komercjalizacją gruntów na których znajdują się rodzinne ogrody działkowe na terenie Miasta Łodzi i obrony rodzinnych ogrodów działkowych przed  ich likwidacją.

Nie pozwólmy, aby sprawa ROD „Księży  Młyn” stała się początkiem otwarcia polityki wymazywania ogrodów działkowych z krajobrazu Miasta Łodzi.

Ważne -oddajemy głos do 3 marca 2017 roku do godz.1900.

ZARZĄD KOMISARYCZNY ROD „OSA” W OSSE
 
zaprasza na
 
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
 
które odbędzie się w dniu
 
14 maja 2017 roku
 
w świetlicy ROD „Odrodzenie” w Łodzi przy ulicy Wycieczkowej 1/5
 
Początek obrad:
– w I terminie 10,30
– w II terminie 11,00
 
PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania
3. Zatwierdzenie porządku obrad
4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego
5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków
6. Sprawozdania Zarządu ROD z działalności za 2016 rok (sprawozdanie merytoryczne i finansowe)
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2016 roku.
8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za rok 2016 wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
9. Projekt planu pracy na rok 2017.
10. Projekt preliminarza finansowego na rok 2017.
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
12. Dyskusja.
13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2016
14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok
15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2016 roku
16. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w roku 201
17. Uchwalenie planu pracy na 2017 rok
18. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2017 rok
19. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu
20. Sprawy różne
21. Zakończenie obrad
 
Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 6 maja 2017 roku w godzinach 12,00 – 15,00 w biurze ROD „Osa”