Wymiana dekodera tv

Działkowcy. W związku ze zmianą z dniem 23.05.2022r. ustawy o Radiofonii i Telewizji przypominamy o wymianie dekodera tv.   

Aby uzyskać dofinansowanie do dekodera ( 100.00 zł.) od Skarbu Państwa należy udać się do Urzędu Pocztowego i tam wypełnić Wniosek o przyznanie świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego , który zawiera dalszą instrukcje. Dekoder wraz z wnioskiem można wybrać w wyznaczonych sklepach np.Media expert. Do dekodera o wartości powyżej 100.00 zł. należy dopłacić. Przedmiotowy Wniosek można też uzyskać przez profil zaufany na gov.pl.

Stare dekodery należy wyrzucać do pojemnika na elektronarzędzia.

Pozdrawiam Zarząd ROD ,, Osa”.

Obowiązek zgłoszenia żródeł ciepła i spalania

AGNIESZKA LAZAR
INSTRUKTOR DS. OGRODNICZYCH
OKRĘG ŁÓDZKI PZD

OBOWIĄZEK
ZGŁOSZENIA ŹRÓDEŁ
CIEPŁA I SPALANIA

Każdy działkowiec posiadający w altanie ogrodowej kozy, kominki, ogrzewanie elektryczne itd. zobowiązany jest INDYWIDUALNIE złożyć deklarację.
Obowiązuje formularz B.

ZGŁOSZENIE ŹRÓDEŁ CIEPŁA LUB SPALANIA PALIW MOŻNA DOKONAĆ POPRZEZ:
• ZŁOŻENIE DEKLARACJI ELEKTRONICZNIE (HTTPS://WWW.GUNB.GOV.PL/SITES/DEFAULT/FILES/PLIKI/DOKUMENTY/DEKLARACJA-B-03.11.2021.PDF?236)
• ZŁOŻENIE DEKLARACJI PISEMNIE, DOKUMENT WYSŁAĆ BĄDŹ DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE DO URZĘDU MIASTA/GMINY WERSJĘ PAPIEROWĄ DEKLARACJI NALEŻY ZŁOŻYĆ W URZĘDZIE MIASTA/GMINY WŁAŚCIWYM ZE WZGLĘDU NA UMIEJSCOWIENIE BUDYNKU.

Termin:

·Dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022r.

·dla nowego źródła ciepła uruchomionego po1 lipca 2021 roku termin ten wynosi 14 dni od daty jego uruchomienia.

Brak złożenia deklaracji zagrożony jest karą grzywny!

więcej na lodz.pzd.pl


Formularz dostępny w zakładce „O ogrodzie”

Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD „Osa” w 2022 r.

Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD „Osa” w 2022 r. za rok 2021, odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2022r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Swędowie ul. Główna 31, 95-010 Swędów.

w I terminie godz. 10.00
w II terminie godz. 10.30

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym zachowujemy reżim sanitarny. Przypominamy o zabraniu maseczek ochronnych. Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w dniach 09.04.2022 r. i 23.04.2022 r. w godzinach 12.00-14.00. w budynku Zarządu ROD „Osa” (dz. 126).

ZAPRASZAMY ZARZĄD ROD „OSA”

Włączenie wody gospodarczej.

Dnia 23 kwietnia 2022 r. (sobota) w naszym ogrodzie o godzinie 12.00 zostanie włączona woda gospodarcza.

Prosi się wszystkich działkowców o zabezpieczenie instalacji po zimie i
zakręcenie wszystkich zaworów znajdujących się na działce.

Zarząd ROD „OSA”

Dofinansowanie dla działkowców w usuwaniu azbestu z działki i dachów altan.

Urząd Miejski w Strykowie informuje, że w roku 2022 można skorzystać z dotacji celowej na realizację zadań związanych z: odbiorem i utylizacją zdemontowanych wcześniej wyrobów azbestowych, demontażem, odbiorem i utylizacją wyrobów zawierających azbest. Termin składania wniosków: od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r.

W przypadku wysłania wniosku za pośrednictwem poczty o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu.

Szersze informacje oraz niezbędne formularze pod adresem: https://www.strykow.pl/2839,2022

Wyłączenie wody gospodarczej.

Dnia 23.10.2021 r. (sobota) w naszym ogrodzie o godzinie 12.00 zostanie wyłączona woda gospodarcza.

Prosi się wszystkich działkowców o zabezpieczenie instalacji przed zimą w szczególności o spuszczeni wody z instalacji wewnątrz altan.

Pozdrawiamy Wszystkich Działkowców Zarząd ROD „OSA”

Konkurs dla dzieci

KONKURS DLA DZIECI z wyprawą w głąb ogrodu.

Temat: „Owady w naszym ogrodzie.”

Dnia 07.08.2021 r. o godz. 12.00 zapraszamy dzieci wraz z rodzicami, dziadkami przed budynek Zarządu z przygotowanymi pracami w w/w tematyce. Technika wykonanej pracy dowolna (mile widziana wymyślona rymowanka do wykonanej pracy np. jakiego znasz owada co mszyce zjada ).

Prace prosimy podpisać imieniem, wiek dziecka, numer działki oraz nazwa owada wykonanego przez dziecko.

Prace wezmą udział w konkursie, a dzieci z opiekunem w wyprawie w głąb ogrodu (kierunek brama 5).

Prosimy o zachowanie wymogów sanitarnych (maseczki).

Zapraszamy serdecznie Zarząd ROD „Osa”.