Włączenie wody gospodarczej.

Dnia 15.04.2021 r. (sobota) w naszym ogrodzie o godzinie 12.00 zostanie włączona woda gospodarcza.

Prosi się wszystkich działkowców o zabezpieczenie instalacji po zimie i zakręcenie wszystkich zaworów znajdujących się na działce.

Zarząd ROD „OSA”

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE W 2023 ROKU

Uchwała Nr 1/XVII/2022 Krajowej Rady PZD z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie przedłużenia kadencji organów PZD. 

odbędzie się w dniu 01 kwietnia 2023 roku w

Ochotnicze Straży Pożarnej w Swędowie
ul. Główna 31, 95-010 Swędów

w I terminie godz. 10.00 w II terminie godz. 10.30.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 18 i 25 marca 2023 roku w godzinach 12.00-14.00 w budynku administracyjnym ROD „Osa” w Osse dz. 126.

Odczyt energii elektrycznej

W dniu 31.12.2022r.  od godziny 9.30 zostanie dokonany odczyt podliczników energii elektrycznej na terenie naszego ogrodu.   
Dostęp do skrzynki przez Działkowca – Panu Krzysztofowi mile widziany.
Dziękujemy za pomoc.


Zarząd ROD ,,Osa”.

Nowa ustawa o naliczaniu prądu na działkach z podlicznikami.

Ustawa z 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, umożliwia rozliczanie kosztów zużycia energii elektrycznej w ROD w 2023r. na ,, korzystniejszych warunkach.’’

Do pewnego poziomu czyli do 250 kWh na działkę, rozliczenie zużycia energii nastąpi przy zastosowaniu ceny z 2022r. Po przekroczeniu kwota za kolejną kWh będzie w wysokości stawki roku 2023 później wskazanej.

Wobec powyższego Zarząd ROD ,,OSA’’ podjął Uchwałę Nr 62/2022 o dokonaniu odczytu ze skrzynek z podlicznikami działkowców w miesiącu grudniu 2022r. aby każda działka miała do dyspozycji na czysto zgodnie z ustawą – 250 kWh. Termin płatności za zużycie bez zmian – do 30 czerwca 2023 roku.

Pozdrawiamy i prosimy w miarę możliwości o wskazanym na stronie naszego ogrodu grudniowym dniu odczytu o przyjazd i udostępnienie wejścia Panu Krzysztofowi na działkę. Jak wiemy aura nie rozpieszcza a dostęp jest trudny.

Dziękujemy Zarząd ROD ,,Osa’’.

GABARYTY

W dniu 24.10.2022 r. został zabrany na sezon jesienno-zimowy kontener na GABARYTY.

Od 24.10.2022 r. obowiązuje ZAKAZ wyrzucania GABARYTÓW.

Kontener powróci na wiosnę.

Zarząd ROD ,,OSA’’.

UWAGA!

Z uwagi na sezon jesienno-zimowy, podczas którego na Ogrodzie przebywamy sporadycznie, prosimy o wzmożoną czujność.

Zabezpieczenie własnego mienia.

Zwracanie uwagi na osoby obce, robiące zdjęcia altanom, bramom i innemu wyposażeniu ogrodu.

Zawiadamiajcie organy Policji o swoich podejrzeniach. Policja będzie monitorowała nasz Ogród i przyjeżdżała do zgłoszonej interwencji.

Pragniemy przypomnieć o zamykaniu bram i furtek na klucz aby nie ułatwiać pracy złodziejom.  Dbajmy o nasze dobro i nie pozwólmy się okradać. 

Z poważaniem Zarząd ROD ,,Osa’’.