Apel i Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie przebywania i postępowania podczas epidemii (COVIT- 19) na terenie ROD

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w dniu 1 kwietnia 2020 roku opublikował apel w sprawie przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z działek w ROD podczas epidemii. 

W dniu 3 kwietnia 2020 roku został opublikowany komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD.