Konkurs dla dzieci

KONKURS DLA DZIECI z wyprawą w głąb ogrodu.

Temat: „Owady w naszym ogrodzie.”

Dnia 07.08.2021 r. o godz. 12.00 zapraszamy dzieci wraz z rodzicami, dziadkami przed budynek Zarządu z przygotowanymi pracami w w/w tematyce. Technika wykonanej pracy dowolna (mile widziana wymyślona rymowanka do wykonanej pracy np. jakiego znasz owada co mszyce zjada ).

Prace prosimy podpisać imieniem, wiek dziecka, numer działki oraz nazwa owada wykonanego przez dziecko.

Prace wezmą udział w konkursie, a dzieci z opiekunem w wyprawie w głąb ogrodu (kierunek brama 5).

Prosimy o zachowanie wymogów sanitarnych (maseczki).

Zapraszamy serdecznie Zarząd ROD „Osa”.

Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD „OSA” w 2021r.

Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD „Osa” w 2021r. za lata 2019-2020
odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2021r.
w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Swędowie ul. Główna 31, 95-010 Swędów.

w I terminie godz. 10.00, w II terminie godz.10.30.

Na walnym zebraniu zachowujemy reżim sanitarny, przypominamy o zabraniu maseczek.

Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w dniach 24.07.2021r. i 31.07.2021r. w godzinach 15.00-18.00 w budynku Zarządu ROD „Osa” (dz.126).

ZAPRASZAMY ZARZĄD ROD „OSA”

Przypominamy

DRODZY DZIAŁKOWCY

Przypominamy:

  • O obowiązującym w okresie letnim zakazie podlewania w godz.12.00-17.00
  • O zakazie parkowania pojazdów na alejkach dojazdowych na teren działki.
  • O wjeździe na teren działki przypisaną bramą do numeru działki.
  • O widocznym numerze działki na domku.
  • O przycięciu gałęzi wystających na alejki wjazdowe, przycięciu trawy na działce i wzdłuż linii swojej działki. Zadbaniu o estetyczny wygląd działki.
  • O zakazie wyrzucania gałęzi i konarów.

Prośba Działkowców do Działkowców.

Prosimy o wzajemną tolerancję, zrozumienie o możliwość odpoczynku, o możliwość wysłuchania śpiewu ptaków, szumu drzew, o nie hałasowanie w niedzielę.
A prace remontowe, porządkowe wykonujemy od poniedziałku do soboty. Niedziela to dzień biesiadowania z bliskimi, dzień spokoju po ciężkim tygodniu pracy.

Dziękujemy Działkowcy i Zarząd ROD „Osa”

Ważna informacja

ODBIÓR GABARYTÓW Z TERENU OGRODU ROD „OSA”

OD 01.05.2021 r. DO 06.06.2021 r.

Po tym terminie obowiązuje

ZAKAZ WRZUCANIA WSZELKICH GABARYTÓW.

Zarząd informuje, że został podstawiony wydzielony kontener na gabaryty.

Prosimy działkowców o ich układanie w kontenerze.

Przypominamy:

– Przy pracach budowlanych na działce obowiązuje posiadanie kontenera na gruz oraz dokument odbioru odpadów budowlanych (papa, gruz, cement, blacha, farby itp.).

– Niedostosowanie się do wymaganych przepisów odbioru odpadów tzn. wyrzucanie odpadów budowlanych i gabarytów do śmieci wspólnych spowoduje brak odbioru kontenera, nałożenie dodatkowych kar lub podwójnych opłat na Ogród, a co za tym idzie utratę odbiorcy śmieci i jeszcze wyższe ceny.

Zarząd ROD„Osa”.

Segregacja śmieci

Przypominamy Działkowcom o obowiązku segregacji śmieci. Co i gdzie segregujemy zamieszczone jest poniżej oraz na etykietach naklejonych na pojemniki segregacyjne.  

Pozostałe śmieci jak (stoły, krzesła, wersalki, fotele – drewniane, plastikowe, paździerzowe) oraz brudne pojemniki po farbach powyżej niewymienione zaliczamy do GABARYTÓW. Wywóz GABARYTÓW odbędzie się w określonym na ogrodzie terminie.

Prawidłowa segregacja uchroni od wysokich kosztów odbioru śmieci. Dziękujemy Wszyscy Działkowcy.

UCHWAŁA 347/2020

ODBYWANIE WALNYCH ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZYCH W ROD ZA 2020 W ROKU 2021.
WPŁATA WYSOKOŚCI OPŁAT NA 2021 ROK WEDŁUG ZASAD STOSOWANYCH W 2020 ROKU.
 
Krajowy Zarząd PZD w dniu 1 grudnia 2020 roku podjął uchwałę 347/2020
w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD
w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2021r. W związku
z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez COVID-19, który
zobowiązał okręgowe zarządy PZD do podjęcia decyzji o przesunięciu
terminów odbycia walnych zebrań i konferencji delegatów w ROD w 2021
roku do 31 sierpnia 2021r.
 
Krajowy Zarząd PZD w tej samej uchwale upoważnił zarządy ROD do
pobierania od działkowców z ROD zaliczek z tytułu opłat ogrodowych
przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2021 roku do
wysokości opłat ustalonych wg zasad stosowanych w danym ROD w 2020r.,
aby zabezpieczyć środki na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD.

Krajowy Zarząd PZD podejmując uchwałę nr 347/2020 opierał się na
doświadczeniach z problemami w odbyciu walnych zebrań sprawozdawczych
w ROD w roku ubiegłym.
Podkreślamy, że obowiązujące przepisy wprowadziły zakaz organizacji
spotkań z udziałem powyżej 5 osób, dlatego też zarządy ROD powinny się
wstrzymać ze zwołaniem zebrań/konferencji delegatów.
 
Krajowy Zarząd
Polskiego Związku Działkowców.

*** KLIKNIJ ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ UCHWAŁY ***