Ważna informacja

ODBIÓR GABARYTÓW Z TERENU OGRODU ROD „OSA”

OD 01.05.2021 r. DO 06.06.2021 r.

Po tym terminie obowiązuje

ZAKAZ WRZUCANIA WSZELKICH GABARYTÓW.

Zarząd informuje, że został podstawiony wydzielony kontener na gabaryty.

Prosimy działkowców o ich układanie w kontenerze.

Przypominamy:

– Przy pracach budowlanych na działce obowiązuje posiadanie kontenera na gruz oraz dokument odbioru odpadów budowlanych (papa, gruz, cement, blacha, farby itp.).

– Niedostosowanie się do wymaganych przepisów odbioru odpadów tzn. wyrzucanie odpadów budowlanych i gabarytów do śmieci wspólnych spowoduje brak odbioru kontenera, nałożenie dodatkowych kar lub podwójnych opłat na Ogród, a co za tym idzie utratę odbiorcy śmieci i jeszcze wyższe ceny.

Zarząd ROD„Osa”.

Segregacja śmieci

Przypominamy Działkowcom o obowiązku segregacji śmieci. Co i gdzie segregujemy zamieszczone jest poniżej oraz na etykietach naklejonych na pojemniki segregacyjne.  

Pozostałe śmieci jak (stoły, krzesła, wersalki, fotele – drewniane, plastikowe, paździerzowe) oraz brudne pojemniki po farbach powyżej niewymienione zaliczamy do GABARYTÓW. Wywóz GABARYTÓW odbędzie się w określonym na ogrodzie terminie.

Prawidłowa segregacja uchroni od wysokich kosztów odbioru śmieci. Dziękujemy Wszyscy Działkowcy.

UCHWAŁA 347/2020

ODBYWANIE WALNYCH ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZYCH W ROD ZA 2020 W ROKU 2021.
WPŁATA WYSOKOŚCI OPŁAT NA 2021 ROK WEDŁUG ZASAD STOSOWANYCH W 2020 ROKU.
 
Krajowy Zarząd PZD w dniu 1 grudnia 2020 roku podjął uchwałę 347/2020
w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD
w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2021r. W związku
z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez COVID-19, który
zobowiązał okręgowe zarządy PZD do podjęcia decyzji o przesunięciu
terminów odbycia walnych zebrań i konferencji delegatów w ROD w 2021
roku do 31 sierpnia 2021r.
 
Krajowy Zarząd PZD w tej samej uchwale upoważnił zarządy ROD do
pobierania od działkowców z ROD zaliczek z tytułu opłat ogrodowych
przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2021 roku do
wysokości opłat ustalonych wg zasad stosowanych w danym ROD w 2020r.,
aby zabezpieczyć środki na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD.

Krajowy Zarząd PZD podejmując uchwałę nr 347/2020 opierał się na
doświadczeniach z problemami w odbyciu walnych zebrań sprawozdawczych
w ROD w roku ubiegłym.
Podkreślamy, że obowiązujące przepisy wprowadziły zakaz organizacji
spotkań z udziałem powyżej 5 osób, dlatego też zarządy ROD powinny się
wstrzymać ze zwołaniem zebrań/konferencji delegatów.
 
Krajowy Zarząd
Polskiego Związku Działkowców.

*** KLIKNIJ ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ UCHWAŁY ***

Szanowni Działkowcy ROD ,,OSA”.

Nauki płynące z przeszłości dowodzą, że korzyści z posiadania działki najbardziej doceniano w najcięższych czasach. Miejmy nadzieję, że ta cecha działek nie będzie miała okazji uwidocznić się po raz kolejny teraz. Jednak musimy być zapobiegliwi i pamiętać, że aby korzystać z dobrodziejstw działki, najpierw trzeba o nią zadbać. Dotyczy to zarówno każdej działki z osobna, jak i ogrodu, jako całości. 

Dlatego liczymy, że tak jak dotychczas nasza społeczność działkowawspólnie dbała o sprawy naszego ogrodu, tak i w tym trudnym okresie,solidarnie i zgodnie będziemy wypełniać nasze obowiązki, w stosunku donaszych działek, a co za tym idzie, dla naszych rodzin. Pamiętajmy, że ogródmusi funkcjonować; ponosić wszelkie koszty związane z jego przetrwaniem a coza tym idzie płynnością finansową. 

Wpłacajmy zaliczkowo opłaty za działkę zgodnie z 2019r. 

Wyrażając nadzieję, że już wkrótce sytuacja się odmieni i znowu będziemy mieli okazję do sąsiedzkich spotkań na działkach i wspólnego decydowania o sprawach Naszego Ogrodu na nadchodzącym Walnym Zebraniu. Dziękujemy i załączamy życzenia ,, odporności’’. Zarząd ROD,,OSA”.

Wymiana podliczników

Zarząd Rod „OSA” przyjmuje zapisy osób chętnych do wymiany podlicznika energii elektrycznej w wysokości ok. 50 zł.

Prosimy o zgłaszanie się do budynku administracyjnego nr.: 126 w terminie do 30.06.2019r.