UWAGA DZIAŁKOWCY

Na terenie naszego ogrodu wystąpiły kradzieże.

Apelujemy do wszystkich działkowców

  • o wzmożoną czujność
  • odpowiednie zabezpieczenie własnej posesji, by ograniczyć do minimum ryzyko włamania i kradzieży
  • niezastąpiona jest sąsiedzka czujność, zainteresujmy się nieznajomymi, którzy wchodzą na teren naszego ogrodu
  • powiadomienie organów Policji o swoich podejrzeniach

Przypominamy o zamykaniu bram i furtek na klucz.
Dbajmy o nasze dobro.

Z poważaniem Zarząd ROD „Osa”

Włączenie wody gospodarczej.

Dnia 15.04.2021 r. (sobota) w naszym ogrodzie o godzinie 12.00 zostanie włączona woda gospodarcza.

Prosi się wszystkich działkowców o zabezpieczenie instalacji po zimie i zakręcenie wszystkich zaworów znajdujących się na działce.

Zarząd ROD „OSA”

Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD „Osa” w 2022 r.

Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD „Osa” w 2022 r. za rok 2021, odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2022r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Swędowie ul. Główna 31, 95-010 Swędów.

w I terminie godz. 10.00
w II terminie godz. 10.30

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym zachowujemy reżim sanitarny. Przypominamy o zabraniu maseczek ochronnych. Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w dniach 09.04.2022 r. i 23.04.2022 r. w godzinach 12.00-14.00. w budynku Zarządu ROD „Osa” (dz. 126).

ZAPRASZAMY ZARZĄD ROD „OSA”

WALNE ZEBRANIE ROD ,,OSA”

Szanowni Działkowcy,

W związku z Uchwałą Nr 4/IV/2020 Krajowej Rady PZD z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie odbywania Walnych Zebrań Sprawozdawczych za rok 2019 w warunkach spowodowanych przez pandemię koronawirusa COVID-19, Zarząd ROD „Osa” w Osse odstępuje od przeprowadzenia Walnego Zebrania za rok 2019 w roku 2020.

Zarząd ROD ,,Osa”

UWAGA DZIAŁKOWCY

Prosi się wszystkich właścicieli działek o przycięcie gałęzi wystających na alejki wjazdowe na terenie ogrodu co najmniej do wysokości pojazdu straży pożarnej.
Ponadto prosimy o wyraźne oznaczenie numerem działki.
To dla naszego bezpieczeństwa!


Zarząd ROD Osa

Wymiana pod-liczników energii elektrycznej

Działkowcy, którzy w 2019 roku nie dokonali wymiany pod-licznika energii elektrycznej, proszeni są o dokonywanie wpłat w wysokości 60 zł w terminie do dnia 18.07.2020r.

Przelewem bankowym na konto ogrodu podając w tytule numer działki z dopiskiem „wymiana podlicznika” lub bezpośrednio w kasie ogrodu (czynne w każdą sobotę w godzinach 15:00 – 17:00)

Odbiór gabarytów

Odbiór gabarytów na terenie ogrodu od 05.06.2020 roku do 26.06.2020 roku.
Po tym terminie obowiązuje ZAKAZ WYRZUCANIA wszelkich GABARYTÓW.

Przypominamy o obowiązku przy pracach budowlanych posiadania na działce gruzownika oraz dokumentu odbioru odpadów budowlanych (papa, gruz, włóknina, blacha, cement, farba, itd.). Niedostosowanie się (wrzucanie do śmieci wspólnych) spowoduje brak odbioru kontenera, nałożenie dodatkowych kar lub podwojonych opłat na Ogród (a co za tym idzie utratę odbiorcy i jeszcze wyższe ceny śmieci).

Zarząd ROD „OSA” 

Informacja

Mając na uwadze wysokie opłaty związane z zużyciem wody gospodarczej przez działkowców ROD ,,OSA”. Wpłacanie zaniżonej stawki opłaty wodnej za lata  2018 i 2019 .Wydanie decyzji w 2019 roku za wskazane lata przez ,,Wody Polskie”. Pokrycie różnicy stawki opłaty  w kwocie ok. 19 000.00 zł.  z kwoty opłat ogrodowych  zebranych w 2019 roku .Zarząd w trosce o nas wszystkich ustanowił uchwałą NR 16 I17 z dnia 25.04.2020r. Regulaminy dotyczące Korzystania i użytkowania wody gospodarczej na terenie ROD ,,OSA”. 

Godziny pracy

Kasa ogrodu czynna od 9 maja do 17 października 2020r. w godzinach 15-17 (soboty)Godziny pracy Zarządu 15-17 (soboty)

Działkowcy proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19