Sprawozdanie z badania wody na rok 2022

W dniu 21.06.2022r do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi została przekazana próbka wody ze studni głębinowej znajdującej się na terenie ogrodu. Woda z badanego ujęcia to „woda gospodarcza”, która doprowadzona jest do każdej działki. Celem badania było sprawdzenie stanu zanieczyszczenia i określenia czy woda nadaje się do spożycia. Badanie zostało zakończone dnia 24.06.2022r.

Sprawozdanie z badania wody -NR WSSE-DLHK.9052.48.2022 zostało opublikowane i jest dostępne do wglądu:

Bezpieczny wyjazd

Przy drodze asfaltowej łączącej Anielin Swędowski z Osse zostały zamontowane lustra drogowe.

Pierwsze lustro zostało umieszczone przy wyjeździe z bram 1-6 Ogrodu na drogę asfaltową, a teren z obu stron wyjazdu został oczyszczony z krzaków.

Kolejne lustro znajduje się przy krzyżu na zakręcie w stronę bramy 7.

Zastosowane rozwiązanie ma zapewnić działkowcom łatwiejszy wyjazd, szczególnie w okresie letnim gdy wysokie uprawy ograniczają widoczność. Cała inwestycja była realizowana przy współpracy z Gminą Stryków.

Sprawozdanie z badania wody

W dniu 29.06.2020r do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi została przekazana próbka wody ze studni głębinowej znajdującej się na terenie ogrodu. Woda z badanego ujęcia to „woda gospodarcza”, która doprowadzona jest do każdej działki. Celem badania było sprawdzenie stanu zanieczyszczenia i określenia czy woda nadaje się do spożycia. Badanie zostało zakończone dnia 02.07.2020r.

Sprawozdanie z badania wody -NR PSSE-OL-LHK/11/258/2020 zostało opublikowane i jest dostępne do wglądu:

KONKURS DLA DZIECI z podchodami na terenie ogrodu ROD Osa

Temat: Ptaki występujące w naszym ogrodzie

Dnia 15.08.2020r. o godzinie 12.00 zapraszamy dzieci wraz z opiekunami (rodzice, dziadkowie) przed budynek Zarządu z przygotowanymi pracami w w/w tematyce. Technika wykonania prac dowolna (liczy się wyobraźnia wykonawcy).

Prace prosimy podpisać imieniem, wiek dziecka, numer działki oraz nazwa ptaka wykonanego przez dziecko.

Prace wezmą udział w konkursie.

W między czasie odbędą się podchody. Dzieci wraz z opiekunami wezmą udział w poszukiwaniu budek lęgowych dla ptaków umieszczonych na terenie naszego ogrodu.

Prosimy o zachowanie wymogów sanitarnych (maseczki).

Zapraszamy serdecznie Zarząd ROD ,,Osa”

Apel do Nas Wszystkich.

Zarząd ROD Osa otrzymał zdjęcia od ZGKiM w Strykowie, które stanowią dokumentację w jaki sposób działkowcy Naszego Ogrodu „sortują” odpady. Tak, to niechlubna zawartość Naszych kontenerów.

Za tak „segregowane” śmieci będziemy ponosić kary i podwójne opłaty lub doprowadzimy do sytuacji, że nikt od nas nie będzie ich odbierał.

Stawki roczne wbrew pozorom nie są wysokie w stosunku do ilości i rodzaju odpadów produkowanych przez ROD Osa.

Zarząd ROD „OSA”

Komunikat w sprawie wody

W ostatnich dniach do Krajowego Zarządu PZD docierają liczne wystąpienia i skargi od działkowców, którzy zwracają się do Krajowego Zarządu PZD o interwencję w sprawie włączenia, bądź też braku włączenia wody po zimie na terenach ROD.

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia br. analizował ten temat i uważa, iż woda na terenach ROD winna być dostępna. Dlatego też, Krajowy Zarząd PZD zaleca uruchomienie ujęć wodnych na terenach ROD. Jednocześnie, pragniemy podkreślić, iż decyzje w tej sprawie należą do wyłącznej kompetencji każdego zarządu ROD, który zna wszelkie uzależnienia techniczne występujące na terenie ogrodu działkowego.

Mając powyższe na uwadze, Krajowy Zarząd PZD stoi na stanowisku, iż w miarę możliwości technicznych, woda na terenach ROD winna być dostępna na działkach.

Krajowy Zarząd PZD widzi i docenia wysiłek i pracę Prezesów oraz członków Zarządów ROD w tym trudnym czasie w służbie działkowcom i za to serdecznie dziękuje.

KRAJOWY ZARZĄD

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Komunikat w sprawie wody

Okręgowy Zarządu Łódzkiego PZD w dniu 1 kwietnia 2020 roku opublikował komunikat w sprawie terminu włączenia wody w ROD. 

W związku z podjętą Uchwałą nr 71/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 27 marca 2020 roku, zostały zaostrzone ograniczenia również w strukturach Polskiego Związku Działkowców oraz funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych. Z komunikatu wynika, że termin włączenia wody w ROD pozostaje w gestii Zarządów ROD i zostanie on ustalony niezwłocznie po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego.

Apel i Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie przebywania i postępowania podczas epidemii (COVIT- 19) na terenie ROD

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w dniu 1 kwietnia 2020 roku opublikował apel w sprawie przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z działek w ROD podczas epidemii. 

W dniu 3 kwietnia 2020 roku został opublikowany komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD.