Dofinansowanie dla działkowców w usuwaniu azbestu z działki i dachów altan.

Urząd Miejski w Strykowie informuje, że w roku 2022 można skorzystać z dotacji celowej na realizację zadań związanych z: odbiorem i utylizacją zdemontowanych wcześniej wyrobów azbestowych, demontażem, odbiorem i utylizacją wyrobów zawierających azbest. Termin składania wniosków: od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r.

W przypadku wysłania wniosku za pośrednictwem poczty o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu.

Szersze informacje oraz niezbędne formularze pod adresem: https://www.strykow.pl/2839,2022