Historia

Pierwszy pierwotny projekt techniczny na realizację planu zagospodarowania terenu naszego OGRODU we wsi Osse gmina Stryków powstał w czerwcu 1986 roku po pozytywnej opinii WYDZIAŁU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, URBANISTYKI, ARCHITEKTURY i NADZORU BUDOWLANEGO UMŁ
Za datę powstania naszego Ogrodu przyjmujemy datę DECYZJI o zatwierdzeniu planu realizacyjnego tj. 1987 rok.

Zarząd Gminy i Miasta Stryków przekazał umową nieodpłatnie POLSKIEMU ZWIĄZKOWI DZIAŁKOWCÓW grunt naszego ogrodu w wieczyste użytkowanie na 99 ( dziewięćdziesiąt dziewięć) lat.
W roku 1987 w dniu 17 lutego podpisana została umowa patronacka pomiędzy Polskim Związkiem Działkowców a Kuratorium Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Łodzi zobowiązująca strony do współuczestniczenia w kosztach zagospodarowania proporcjonalnie do ilości posiadanych działek.
W roku 1989 by uwzględnić racjonalne wykorzystanie terenu i w celu pozyskania dodatkowych środków na inwestycje (studnia głębinowa i elektryczność) nastąpiła zmiana pierwotnego planu zagospodarowania naszego ogrodu.

W latach 90-tych, ogród zostały wybudowane studnie głębinowe i ogród został podłączony do sieci energetycznej.

W latach 2007 -2008 zostały zainstalowane  zdroje wody pitnej z ujęć miejskich na początku i końcu naszego ogrodu.

Warunki podłączenia i użytkowania energii elektrycznej w altanach na terenie ROD OSA

Zasady racjonalnego korzystania z sieci wodociągowej

Rodzinny Ogród Działkowy OSA zajmuje teren 15,2059 ha i jest podzielony aktualnie na 340 działek
Jest zarejestrowany w KR PZD pod numerem A – XXIV – 178 – 4672 jako Rodzinny Ogród Działkowy „OSA” w Osse k/Strykowa.
Posiada Akt notarialny z dnia 24 czerwca 1998 roku REPERTORIUM A NR 2392/98
Ogród posiada założoną w Sądzie Rejonowym w Zgierzu księgę wieczystą Nr 57882.

W 2011 roku postanowiliśmy założyć stronę internetową.

Ma ona służyć przede wszystkim naszym działkowcom. Za jej pomocą chcemy uzyskać jak najwięcej informacji, uwag i spostrzeżeń o naszym ogrodzie a także ułatwić dostęp do opłat członkowskich a w przyszłości możliwość dokonywania płatności on-line. Chcemy też tą drogą przekazywać informacje o planach i zamierzeniach Zarządu, a także o naszej bieżącej pracy.