Informacja

Mając na uwadze wysokie opłaty związane z zużyciem wody gospodarczej przez działkowców ROD ,,OSA”. Wpłacanie zaniżonej stawki opłaty wodnej za lata  2018 i 2019 .Wydanie decyzji w 2019 roku za wskazane lata przez ,,Wody Polskie”. Pokrycie różnicy stawki opłaty  w kwocie ok. 19 000.00 zł.  z kwoty opłat ogrodowych  zebranych w 2019 roku .Zarząd w trosce o nas wszystkich ustanowił uchwałą NR 16 I17 z dnia 25.04.2020r. Regulaminy dotyczące Korzystania i użytkowania wody gospodarczej na terenie ROD ,,OSA”.