Komunikaty

Porządek i harmonia na terenie ogrodu

Zarząd ROD ,,Osa’’ prosi wszystkich działkowców o dbanie o porządek  i harmonię na terenie ogrodu:

 • zamykanie bram – a nie trzaskanie bramami
 • nie śmiecenie w części zewnętrznej działek
 • sprzątanie po zwierzętach przez właścicieli czworonogów
 • dbanie o trawę i część przy studzienkach poboru wody pitnej
 • poruszanie się  samochodem na terenie ogrodu z prędkością 5 km/h a na drodze  zewnętrznej do 20 km /h
 • oraz zwracanie uwagi na sąsiada ,, on też jest człowiekiem,, i może potrzebuje naszej pomocy.

Zakaz

ZARZĄD ROD ,,OSA” PRZYPOMINA O BEZWZGLĘDNYM  ZAKAZIE WYNOSZENIA I SKŁADOWANIA GAŁĘZI I KONARÓW DRZEW ORAZ KRZEWÓW PRZY BRAMACH

Na terenie naszego ogrodu od pewnego czasu pojawiły się znaki – „Zakaz wyrzucania gałęzi i konarów, ściętych drzew pod groźbą kary”. W związku z obowiązującym zakazem gromadzenia przy bramach wyciętych gałęzi i konarów drzew w sprawie ich wywożenia ze swojej działki należy skontaktować się telefonicznie z panem Mariuszem Świderskim pod numerem telefonu 0 664 034 976


Porządek na działkach

Apelujemy o zaprzestanie wyrzucania oraz pozostawiania śmieci wokół kontenera oraz przy bramach wjazdowych do ogrodu!

Wywóz przedmiotów o DUŻYCH GABARYTACH umożliwia Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie.

W celu ustalenia czynności wywozowych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 42 719 81 98

Zabrania się wrzucania do kontenera na śmieci:

 • Różnych mebli, dywanów i chodników
 • Złomu, gruzu, itp.
 • Wszelkiego sprzętu AGD.
 • Opon i innych części samochodowych.
 • Pojemników o dużych gabarytach i beczek.
 • Chwastów, ściętej trawy i gałęzi.

Zgodnie z uchwałą nr XL VI/370/2010 Rady Miejskiej w Strykowie kategorycznie zabrania się wynoszenia wyżej wymienionych rzeczy pomiędzy wyznaczonymi terminami oraz po terminie ostatniego wystawienia kontenera.

Przypominamy, że zamawiane kontenery to dodatkowy koszt dla działkowców !


Przypominamy działkowcom ROD „Osa” o postanowieniach Regulaminu Korzystania z energii elektrycznej, uchwalonych przez Walne Zebranie w 2016 roku:
Część II, pkt.7
„Opóźnienie ponad 1 miesiąc opłat z tytułu zużycia energii elektrycznej (ponad okresy rozliczeniowe określone w rozdziale II pkt 6 lub opłaty energetycznej w terminie określonym w rozdziale III pkt 3) stanowi podstawę do naliczania ustawowych odsetek z tytułu zaległości oraz zablokowania dostaw energii elektrycznej do działki”
Część I, pkt 6
„Ustala się opłatę w kwocie 100 zł za każdorazowe ponowne podłączenie działki do sieci elektrycznej ogólnoogrodowej.”