Nowa ustawa o naliczaniu prądu na działkach z podlicznikami.

Ustawa z 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, umożliwia rozliczanie kosztów zużycia energii elektrycznej w ROD w 2023r. na ,, korzystniejszych warunkach.’’

Do pewnego poziomu czyli do 250 kWh na działkę, rozliczenie zużycia energii nastąpi przy zastosowaniu ceny z 2022r. Po przekroczeniu kwota za kolejną kWh będzie w wysokości stawki roku 2023 później wskazanej.

Wobec powyższego Zarząd ROD ,,OSA’’ podjął Uchwałę Nr 62/2022 o dokonaniu odczytu ze skrzynek z podlicznikami działkowców w miesiącu grudniu 2022r. aby każda działka miała do dyspozycji na czysto zgodnie z ustawą – 250 kWh. Termin płatności za zużycie bez zmian – do 30 czerwca 2023 roku.

Pozdrawiamy i prosimy w miarę możliwości o wskazanym na stronie naszego ogrodu grudniowym dniu odczytu o przyjazd i udostępnienie wejścia Panu Krzysztofowi na działkę. Jak wiemy aura nie rozpieszcza a dostęp jest trudny.

Dziękujemy Zarząd ROD ,,Osa’’.