Obowiązek zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do CEEB

W dniu 1.07.2021 r. została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (zwana CEEB), do której właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany zgłaszać posiadane źródła ciepła lub spalania paliw do 1 MW. Obowiązek ten został wprowadzony ustawą z dnia 29.10.2020 … Czytaj dalej Obowiązek zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do CEEB