Obowiązek zgłoszenia żródeł ciepła i spalania

AGNIESZKA LAZAR
INSTRUKTOR DS. OGRODNICZYCH
OKRĘG ŁÓDZKI PZD

OBOWIĄZEK
ZGŁOSZENIA ŹRÓDEŁ
CIEPŁA I SPALANIA

Każdy działkowiec posiadający w altanie ogrodowej kozy, kominki, ogrzewanie elektryczne itd. zobowiązany jest INDYWIDUALNIE złożyć deklarację.
Obowiązuje formularz B.

ZGŁOSZENIE ŹRÓDEŁ CIEPŁA LUB SPALANIA PALIW MOŻNA DOKONAĆ POPRZEZ:
• ZŁOŻENIE DEKLARACJI ELEKTRONICZNIE (HTTPS://WWW.GUNB.GOV.PL/SITES/DEFAULT/FILES/PLIKI/DOKUMENTY/DEKLARACJA-B-03.11.2021.PDF?236)
• ZŁOŻENIE DEKLARACJI PISEMNIE, DOKUMENT WYSŁAĆ BĄDŹ DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE DO URZĘDU MIASTA/GMINY WERSJĘ PAPIEROWĄ DEKLARACJI NALEŻY ZŁOŻYĆ W URZĘDZIE MIASTA/GMINY WŁAŚCIWYM ZE WZGLĘDU NA UMIEJSCOWIENIE BUDYNKU.

Termin:

·Dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022r.

·dla nowego źródła ciepła uruchomionego po1 lipca 2021 roku termin ten wynosi 14 dni od daty jego uruchomienia.

Brak złożenia deklaracji zagrożony jest karą grzywny!

więcej na lodz.pzd.pl


Formularz dostępny w zakładce „O ogrodzie”