Opłaty

Godziny przyjmowania opłat

Kasa ogrodu czynna w każdą sobotę w godzinach 15:00 – 17:00

od 6 maja do 14 października 2023r.


Konto bankowe

Opłaty można uregulować wpłacając należności na konto bankowe ROD OSA

59 2030 0045 1110 0000 0020 4780

W tytule przelewu należy wpisać opłaty za działkę, numer działki za który dokonywana jest wpłata.


Odłączenie prądu

W PRZYPADKU NIEUREGULOWANIA OPŁAT W W/W. TERMINACH NASTĄPI ODŁĄCZENIE PRĄDU ZGODNIE Z PODJĘTĄ UCHWAŁĄ WALNEGO ZEBRANIA


Stawki opłat rocznych na rok 2023

składka członkowska6 zł / działkę / rok
opłata ogrodowa0,92 zł od m2 powierzchni użytkowej działki / rok
opłata ogrodowa – las0,2518 zł od m2 powierzchni lasu / rok
opłata energetyczna50 zł / działkę / rok
opłata za pobór wód35 zł / działkę / rok
opłata za odpady komunalne (segregowane i mieszane)315 zł / działkę / rok
opłata za wodę w basenie / dla działki posiadającej basen35 zł / rok

Energia elektryczna 2023

2022 r. – IV kwartał0,84 zł / 1kWh
2023 r. – I kwartał do 250 kWh0,84 zł / 1kWh
2023 r. – II kwartał do 250 kWh0,84 zł / 1kWh
2023 r. – III kwartał do 250 kWh0,84 zł / 1kWh
2023 r. – IV kwartał do 250 kWh0,84 zł / 1kWh
2023 r. – I kwartał powyżej 250 kWh1,33 zł / 1kWh
2023 r. – II kwartał powyżej 250 kWh1,33 zł / 1kWh
2023 r. – III kwartał powyżej 250 kWh1,33 zł / 1kWh
2023 r. – IV kwartał powyżej 250 kWh1,33 zł / 1kWh

Terminy dokonywania wpłat

Opłaty ogrodowe
opłaty za rok 2023do 30 czerwca
Energia elektryczna
IV kwartał 2022r. i I kwartał  2023r.do 30 czerwca
II kwartał 2023r.do 31 lipca
III kwartał 2023r.do 31 października

NA PODSTAWIE; Uchwały nr 44/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 11.03.2020r. i Informacja Krajowego Zarządu PZD w zakresie stawek opłat stosowanych w rozliczeniach za media i inne usługi dostarczane działkowcom za pośrednictwem ROD – 24.04.2020r.