Opłaty

Godziny przyjmowania opłat

Kasa ogrodu czynna w każdą sobotę w godzinach 15:00 – 17:00

od 7 maja do 15 października 2022r.


Konto bankowe

Opłaty można uregulować wpłacając należności na konto bankowe ROD OSA

59 2030 0045 1110 0000 0020 4780

W tytule przelewu należy wpisać opłaty za działkę, numer działki za który dokonywana jest wpłata.


Odłączenie prądu

W PRZYPADKU NIEUREGULOWANIA OPŁAT W W/W. TERMINACH NASTĄPI ODŁĄCZENIE PRĄDU ZGODNIE Z PODJĘTĄ UCHWAŁĄ WALNEGO ZEBRANIA


Stawki opłat rocznych na rok 2022

składka członkowska6 zł / działkę / rok
opłata ogrodowa0,87 zł od m2 powierzchni użytkowej działki / rok
opłata ogrodowa – las0,1653 zł od m2 powierzchni lasu / rok
opłata energetyczna30 zł / działkę / rok
opłata za pobór wód35 zł / działkę / rok
opłata za odpady komunalne (segregowane i mieszane)270 zł / działkę / rok
opłata za wodę w basenie / dla działki posiadającej basen35 zł / rok

Energia elektryczna 2022

4 kwartał 2021r. i 1 kwartał  2022r.0,71 zł / 1kWh
2 kwartał 2022r.0,84 zł / 1kWh
3 kwartał 2022r.0,84 zł / 1kWh

Terminy dokonywania wpłat

Opłaty ogrodowe
opłaty za rok 2022do 30 czerwca
Energia elektryczna
4 kwartał 2021r. i 1 kwartał  2022r.do 30 czerwca
2 kwartał 2022r.do 31 lipca
3 kwartał 2022r.do 31 października

NA PODSTAWIE; Uchwały nr 44/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 11.03.2020r. i Informacja Krajowego Zarządu PZD w zakresie stawek opłat stosowanych w rozliczeniach za media i inne usługi dostarczane działkowcom za pośrednictwem ROD – 24.04.2020r.