Opłaty

Godziny przyjmowania opłat

Kasa ogrodu czynna w każdą sobotę w godzinach 15:00 – 17:00

od 4 maja do 19 października 2024r.


Konto bankowe

Opłaty można uregulować wpłacając należności na konto bankowe ROD OSA

59 2030 0045 1110 0000 0020 4780

W tytule przelewu należy wpisać opłaty za działkę, numer działki za który dokonywana jest wpłata.


Odłączenie prądu

W PRZYPADKU NIEUREGULOWANIA OPŁAT W W/W. TERMINACH NASTĄPI ODŁĄCZENIE PRĄDU ZGODNIE Z PODJĘTĄ UCHWAŁĄ WALNEGO ZEBRANIA


Stawki opłat rocznych na rok 2024

składka członkowska6 zł / działkę / rok
opłata ogrodowa0,98 zł od m2 powierzchni użytkowej działki / rok
opłata ogrodowa – las0,2551 zł od m2 powierzchni lasu / rok
opłata energetyczna60 zł / działkę / rok
opłata za pobór wód35 zł / działkę / rok
opłata za odpady komunalne (segregowane i mieszane)315 zł / działkę / rok
opłata za wodę w basenie / dla działki posiadającej basen35 zł / rok

Energia elektryczna 2024


Stawka do 30.06.2024r. przypadająca na działkę:
2023 r. – IV kwartał do 250 kWh0,84 zł / 1kWh
2024 r. – I kwartał do 125 kWh0,84 zł / 1kWh
2024 r. – II kwartał do 125 kWh0,84 zł / 1kWh
Stawka zaużycia energii do 30.06.2024 r. – zakończenie tarczy solidarnościowej
2023 r. – IV kwartał powyżej 250 kWh1,33 zł / 1kWh
2024 r. – I kwartał powyżej 125 kWh1,33 zł / 1kWh
2024 r. – II kwartał powyżej 125 kWh1,33 zł / 1kWh
Stawka zaużycia energii od 01.07.2024 r.
2024 r. – III kwartał powyżej 125 kWh1,40 zł / 1kWh
2024 r. – IV kwartał powyżej 125 kWh1,40 zł / 1kWh

Terminy dokonywania wpłat

Opłaty ogrodowe
opłaty za rok 2024do 30 czerwca
Energia elektryczna
IV kwartał 2023r. i I kwartał  2024r.do 30 czerwca
II kwartał 2024r.do 31 lipca
III kwartał 2024r.do 31 października

NA PODSTAWIE; Uchwały nr 44/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 11.03.2020r. i Informacja Krajowego Zarządu PZD w zakresie stawek opłat stosowanych w rozliczeniach za media i inne usługi dostarczane działkowcom za pośrednictwem ROD – 24.04.2020r.