Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD „OSA” w 2021r.

Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD „Osa” w 2021r. za lata 2019-2020
odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2021r.
w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Swędowie ul. Główna 31, 95-010 Swędów.

w I terminie godz. 10.00, w II terminie godz.10.30.

Na walnym zebraniu zachowujemy reżim sanitarny, przypominamy o zabraniu maseczek.

Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w dniach 24.07.2021r. i 31.07.2021r. w godzinach 15.00-18.00 w budynku Zarządu ROD „Osa” (dz.126).

ZAPRASZAMY ZARZĄD ROD „OSA”

Przypominamy

DRODZY DZIAŁKOWCY

Przypominamy:

  • O obowiązującym w okresie letnim zakazie podlewania w godz.12.00-17.00
  • O zakazie parkowania pojazdów na alejkach dojazdowych na teren działki.
  • O wjeździe na teren działki przypisaną bramą do numeru działki.
  • O widocznym numerze działki na domku.
  • O przycięciu gałęzi wystających na alejki wjazdowe, przycięciu trawy na działce i wzdłuż linii swojej działki. Zadbaniu o estetyczny wygląd działki.
  • O zakazie wyrzucania gałęzi i konarów.

Prośba Działkowców do Działkowców.

Prosimy o wzajemną tolerancję, zrozumienie o możliwość odpoczynku, o możliwość wysłuchania śpiewu ptaków, szumu drzew, o nie hałasowanie w niedzielę.
A prace remontowe, porządkowe wykonujemy od poniedziałku do soboty. Niedziela to dzień biesiadowania z bliskimi, dzień spokoju po ciężkim tygodniu pracy.

Dziękujemy Działkowcy i Zarząd ROD „Osa”

Ważna informacja

ODBIÓR GABARYTÓW Z TERENU OGRODU ROD „OSA”

OD 01.05.2021 r. DO 06.06.2021 r.

Po tym terminie obowiązuje

ZAKAZ WRZUCANIA WSZELKICH GABARYTÓW.

Zarząd informuje, że został podstawiony wydzielony kontener na gabaryty.

Prosimy działkowców o ich układanie w kontenerze.

Przypominamy:

– Przy pracach budowlanych na działce obowiązuje posiadanie kontenera na gruz oraz dokument odbioru odpadów budowlanych (papa, gruz, cement, blacha, farby itp.).

– Niedostosowanie się do wymaganych przepisów odbioru odpadów tzn. wyrzucanie odpadów budowlanych i gabarytów do śmieci wspólnych spowoduje brak odbioru kontenera, nałożenie dodatkowych kar lub podwójnych opłat na Ogród, a co za tym idzie utratę odbiorcy śmieci i jeszcze wyższe ceny.

Zarząd ROD„Osa”.

Segregacja śmieci

Przypominamy Działkowcom o obowiązku segregacji śmieci. Co i gdzie segregujemy zamieszczone jest poniżej oraz na etykietach naklejonych na pojemniki segregacyjne.  

Pozostałe śmieci jak (stoły, krzesła, wersalki, fotele – drewniane, plastikowe, paździerzowe) oraz brudne pojemniki po farbach powyżej niewymienione zaliczamy do GABARYTÓW. Wywóz GABARYTÓW odbędzie się w określonym na ogrodzie terminie.

Prawidłowa segregacja uchroni od wysokich kosztów odbioru śmieci. Dziękujemy Wszyscy Działkowcy.

Włączenie wody gospodarczej.

Dnia 17.04.2021 r. (sobota) w naszym ogrodzie o godzinie 12.00 zostanie włączona woda gospodarcza.

Prosi się wszystkich działkowców o zabezpieczenie instalacji po zimie i pozakręcanie kranów.

Pozdrawiamy Wszystkich Działkowców Zarząd ROD „OSA”

UCHWAŁA 347/2020

ODBYWANIE WALNYCH ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZYCH W ROD ZA 2020 W ROKU 2021.
WPŁATA WYSOKOŚCI OPŁAT NA 2021 ROK WEDŁUG ZASAD STOSOWANYCH W 2020 ROKU.
 
Krajowy Zarząd PZD w dniu 1 grudnia 2020 roku podjął uchwałę 347/2020
w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD
w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2021r. W związku
z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez COVID-19, który
zobowiązał okręgowe zarządy PZD do podjęcia decyzji o przesunięciu
terminów odbycia walnych zebrań i konferencji delegatów w ROD w 2021
roku do 31 sierpnia 2021r.
 
Krajowy Zarząd PZD w tej samej uchwale upoważnił zarządy ROD do
pobierania od działkowców z ROD zaliczek z tytułu opłat ogrodowych
przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2021 roku do
wysokości opłat ustalonych wg zasad stosowanych w danym ROD w 2020r.,
aby zabezpieczyć środki na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD.

Krajowy Zarząd PZD podejmując uchwałę nr 347/2020 opierał się na
doświadczeniach z problemami w odbyciu walnych zebrań sprawozdawczych
w ROD w roku ubiegłym.
Podkreślamy, że obowiązujące przepisy wprowadziły zakaz organizacji
spotkań z udziałem powyżej 5 osób, dlatego też zarządy ROD powinny się
wstrzymać ze zwołaniem zebrań/konferencji delegatów.
 
Krajowy Zarząd
Polskiego Związku Działkowców.

*** KLIKNIJ ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ UCHWAŁY ***