Rogatka leśna

W dniu 16 lutego 2024 roku od strony lasu, na drodze wjazdowej została założona rogatka leśna.

Jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa mienia działkowców.

Rogatka wymusza wjazd od strony bramy numer 1, przy jednoczesnym przejeździe pod monitoringiem. Będzie otwierana wraz z uruchomieniem wody gospodarczej, a jej zamknięcie nastąpi w chwili zakręcenia wody na okres jesienno-zimowy. To działanie ma na celu skoordynowanie dostępu z sezonowymi zmianami oraz zabezpieczenie terenu przed nieuprawnionym wjazdem.

Musimy dbać o własne mienie i nie pozwolić poruszania i ukrywania się samochodów obcych w lesie

Zarząd Rod Osa.