Śmieci

Dnia 06.09.2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W skutek ww przepisów gmina Stryków od 01.01.2020 r. nie wdrożyła ROD „Osa” do swojego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wobec stanowiska gminy dotyczącego odbioru odpadów komunalnych z terenu niezamieszkałego jakim jest ROD „Osa” Zarząd zobowiązany został do podpisania umowy indywidualnej na odbiór odpadów w 2020 r.

Zmiany zostały sporządzone na podstawie nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD – Krajowego Zarządu PZD z dnia 04.12. 2019 r. Zarząd prosi o nie wyrzucanie oraz weryfikacje odpadów budowlanych i gabarytów oraz o segregację odpadów ( od czasu pojawienia się dodatkowych pojemników). 

Za odpady mieszane ( okna, gabaryty, blachy, drzewo itd.) grożą kary w wysokości dwukrotności ustalonej opłaty. Ww odpady działkowiec zobowiązany jest usunąć na własny koszt. 

Szczegóły Zarząd przedstawi na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym za 2019 r.