Sprawozdanie z badania wody na rok 2022

W dniu 21.06.2022r do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi została przekazana próbka wody ze studni głębinowej znajdującej się na terenie ogrodu. Woda z badanego ujęcia to „woda gospodarcza”, która doprowadzona jest do każdej działki. Celem badania było sprawdzenie stanu zanieczyszczenia i określenia czy woda nadaje się do spożycia. Badanie zostało zakończone dnia 24.06.2022r.

Sprawozdanie z badania wody -NR WSSE-DLHK.9052.48.2022 zostało opublikowane i jest dostępne do wglądu: