UWAGA DZIAŁKOWCY

Prosi się wszystkich właścicieli działek o przycięcie gałęzi wystających na alejki wjazdowe na terenie ogrodu co najmniej do wysokości pojazdu straży pożarnej.
Ponadto prosimy o wyraźne oznaczenie numerem działki.
To dla naszego bezpieczeństwa!


Zarząd ROD Osa