Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD „OSA” w 2021r.

Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD „Osa” w 2021r. za lata 2019-2020
odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2021r.
w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Swędowie ul. Główna 31, 95-010 Swędów.

w I terminie godz. 10.00, w II terminie godz.10.30.

Na walnym zebraniu zachowujemy reżim sanitarny, przypominamy o zabraniu maseczek.

Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w dniach 24.07.2021r. i 31.07.2021r. w godzinach 15.00-18.00 w budynku Zarządu ROD „Osa” (dz.126).

ZAPRASZAMY ZARZĄD ROD „OSA”