Ważna informacja

ODBIÓR GABARYTÓW Z TERENU OGRODU ROD „OSA”

OD 01.05.2021 r. DO 06.06.2021 r.

Po tym terminie obowiązuje

ZAKAZ WRZUCANIA WSZELKICH GABARYTÓW.

Zarząd informuje, że został podstawiony wydzielony kontener na gabaryty.

Prosimy działkowców o ich układanie w kontenerze.

Przypominamy:

– Przy pracach budowlanych na działce obowiązuje posiadanie kontenera na gruz oraz dokument odbioru odpadów budowlanych (papa, gruz, cement, blacha, farby itp.).

– Niedostosowanie się do wymaganych przepisów odbioru odpadów tzn. wyrzucanie odpadów budowlanych i gabarytów do śmieci wspólnych spowoduje brak odbioru kontenera, nałożenie dodatkowych kar lub podwójnych opłat na Ogród, a co za tym idzie utratę odbiorcy śmieci i jeszcze wyższe ceny.

Zarząd ROD„Osa”.