WODA GRUNTOWA – GOSPODARCZA

W dniu 20.07.2017 r. została uchwalona Ustawa Prawo Wodne, która zlikwidowała przysługujące ROD zwolnienie od opłat za pobór wód. Wobec powyższego ogród został obciążony opłatami zgodnymi z wykazem kwartalnym ilości zużycia wód gruntowych. W 2019 r. Wody Polskie nałożyły klasyfikację i wydały decyzję za 2018 i 2019 r. (opłatę stałą i opłatę zmienną).Mając powyższe na uwadze Zarząd ROD „Osa” prosi o rozsądne użytkowanie wody w tym sezonie i zwracanie uwagi na sąsiadów którzy pozostawili wodę odkręconą na długi czas.

Za to wszyscy płacimy!!! zgodnie ze stanem liczników Studni nr 1 i Studni nr 2. 

Szczegóły Zarząd przedstawi na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym za 2019 r.