Wymiana pod-liczników energii elektrycznej

Działkowcy, którzy w 2019 roku nie dokonali wymiany pod-licznika energii elektrycznej, proszeni są o dokonywanie wpłat w wysokości 60 zł w terminie do dnia 18.07.2020r.

Przelewem bankowym na konto ogrodu podając w tytule numer działki z dopiskiem „wymiana podlicznika” lub bezpośrednio w kasie ogrodu (czynne w każdą sobotę w godzinach 15:00 – 17:00)